Retencja - formy retencji w zlewni - retencja użyteczna-opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1106
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Retencja - formy retencji w zlewni - retencja użyteczna-opracowanie - strona 1 Retencja - formy retencji w zlewni - retencja użyteczna-opracowanie - strona 2 Retencja - formy retencji w zlewni - retencja użyteczna-opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

Retencja, mała retencja, pojęcie
szeroki zakres działań technicznych i nietechnicznych powodujących poprawę jakościową i ilościową zasobów wodnych na skutek spowolnienia obiegu wody i związków chemicznych w małych zlewniach rzecznych
Sposoby magazynowania wody
można retencjonować, magazynować wodę w:
- zbiornikach o pojemności do 5mln m3,
- stawach i oczkach wodnych,
- dolinach rzecznych,
- korytach rzek i rowów melioracyjnych wyposażonych w urządzenia piętrzące,
- glebie i gruncie.
formy retencji w zlewni
Formy retencji w zlewni
wód glebowych i podziemnych
wód powierzchniowych
torfowiska bagna mokradła
lasy
strefa aeracji strefa saturacji
naturalna sztuczna
koryt i dolin rzecznych jeziora i stawy
śnieżna
sterowana niesterowana
kąpieliska,
zbiorniki
wodne na potrzeby gospodarcze
oczka ozdobne, wędkarskie
zb. ekologiczne, biofiltry, infiltracyjne, zapory przeciw- rumowiskowe,
suche zbiorniki
jednoza-
daniowe
wieloza-
daniowe
przeciwpowo- dziowe
Retencja użyteczna
Retencja użyteczna R jest ilością wody , którą mogą być wykorzystywane na procesy ewapotranspiracji (parowania terenowego).
Można wyróżnić retencję użyteczną maksymalną:
Rmax - jest różnicą pomiędzy stanem PPW i wilgotnością współczynnika więdnięcia
oraz retencję użyteczną efektywną:
Re - jest różnicą pomiędzy PPW i POS
Gdy założymy głęboki poziom zwg w przybliżony sposób możemy obliczyć: Re = 10hc Wg (mm), gdzie Wg = 0,4 - 0,2 PPW (% objętości)
Wg - woda łatwo dostępna % objętości
0,4-0,2 - część PPW wyraża wodę łatwo dostępną (na piaskach 0,4; glebach śr. zwięzłych 0,3; ... zobacz całą notatkę



Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz