Fizyka i chemia gleb-projekt

Nasza ocena:

3
Pobrań: 749
Wyświetleń: 2198
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Fizyka i chemia gleb-projekt - strona 1 Fizyka i chemia gleb-projekt - strona 2 Fizyka i chemia gleb-projekt - strona 3

Fragment notatki:

FIZYKA I CHEMIA GLEB
Andrzej Kuryło Grupa 4 Inżynieria Środowiska
Rok akademicki 2011/2012 Rok II
1. POROWATOŚĆ GLEBY.
Porowatością gleby nazywamy objętość przestworów między cząsteczkami materiału glebowego. Wyrażamy ją w procentach objętości całej próbki gleby w nienaruszonym stanie. Porowatość gleby zależy od:
Czynników wewnętrznych (skład granulometryczny, zawartość próchnicy)
Tekstury i struktury gleby, fauny glebowej, ilości korzeni
Czynników zewnętrznych: klimat (wilgotność i temperatura), zabiegi agrotechniczne.
Wzór roboczy do obliczenia porowatości gleby:
[%] Znaczenie symboli:
- porowatość gleby,
- Gęstość właściwa gleby,
- Gęstość objętościowa gleby,
Obliczenie porowatości na głębokości:
0.1 m: 0.3 m: 0.5 m: 0.7 m: 0.9 m: 1.0 m: 2. UWILGOTNIENIE GLEBY.
Polowa pojemność wodna (PPW)- jest to ta ilość wody w glebie, jaką gleba może zatrzymać po swobodnym odcieku wody grawitacyjnej z próbki całkowicie nasyconej wodą. Polowa pojemność wodna jest wielkością retencji bardzo charakterystyczną z punktu widzenia praktyki rolniczej, gdyż określa zdolność magazynowania wody w danej glebie.
Pojemność okresu suszy (POS)- to ilość wody w określonej warstwie gleby na początku hamowania rozwoju roślin i zmniejszenia się intensywności ewapotranspiracji roślin. Pojemność ta zależy od rodzaju gleby i składu gatunków roślin.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz