Gleboznawstwo - wykład 2

Nasza ocena:

5
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleboznawstwo - wykład 2 - strona 1 Gleboznawstwo - wykład 2 - strona 2 Gleboznawstwo - wykład 2 - strona 3

Fragment notatki:


Dział I - Gleby litogeniczne Główny czynnik glebotwórczy: skała macierzysta i jej skład mineralogiczny i granulometryczny wpływa na  budowę profilu. I A4 Gleby bezwęglanowe słabo wykształcone ze skał masywnych (rankery).  Gleby słabo zróżnicowane morfologicznie wytworzone głównie z granitów, gnejsów, niektórych piaskowców.  Budowa morfologiczna: O – AC – C – R  Poziom AC miąższości 10 – 30 cm z reguły kamienisto – rumoszowy  Odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny (pH 

(…)

… dopływ substancji organicznej
 Szybki rozkład i humifikacja substancji organicznej
Cechy i właściwości:
 Duża miąższość poziomu A barwy czarnej lub ciemnoszarej (A >40cm)
 Zasobne w związki próchniczne ~3%
 Próchnica słodka wysycona kationami Ca2+ i Mg2+
 Przewaga kwasów humusowych nad fulwowymi
 Stopień wysycenia kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym 76,5%
 Węglan wapnia przeważnie w głębi profilu
Typy: II A1 Czarnoziemy
Głównie próchniczne, strefowe. W Polsce gleby reliktowe.
 Klimat: opad 400 – 500mm, gorące lato 25 - 30°C
 Roślinność: trawy kredofilne i inne wapniolubne
 Proces mineralizacji dominuje nad wietrzeniem fazy mineralnej i przemieszczaniem produktów
wietrzenia
Czarnoziemy wytworzyły się w holocenie:
 Okres borealny
 Okres atlantycki
 Okres subborealny…
… oraz odporności skały na procesy wietrzenia
Typy: I B1 rędziny
I B2 Prarędziny
Rędziny są glebami międzystrefowymi, dominujący składnik w powstawaniu – skała macierzysta.
Skała macierzysta rędzin stanowi zwietrzelina skał węglanowych różnych formacji geologicznych oraz skał
siarczanowych.
Przeważnie są to rędziny mieszane, w których obok zwietrzelin skał węglanowych występują domieszki
innego pochodzenia…
… trzeciorzędowych:
- kredowe
- jurajskie
- triasowe, dewońskie, permskie
- prekambryjskie
- siarczanowe (gipsowe)
Na podstawie miąższości zwietrzeliny wyróżnia się:
 Rędziny płytkie
do 25cm
 Rędziny średnio głębokie
25 – 50cm
 Rędziny głębokie
50 – 100cm
 Rędziny bardzo głębokie
>100cm
Rozmieszczenie rędzin:
 Rędziny kredowe: okolice Chełma, Tomaszowa Lubelskiego, Niecka Nidziańska, okolice Pińczowa,
Opola…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz