Liczba falowa

note /search

Oceanotechnika - ćwiczenie 1

  • Politechnika Gdańska
  • Oceanotechnika
Pobrań: 21
Wyświetleń: 2289

. W zadaniu wyliczone są takie parametry fali jak: częstotliwość kątowa, teoretyczna długość fali, liczba...

Kolokwium z termodynamiki

  • Politechnika Warszawska
  • Laboratorium termodynamiki i chemii fizycznej
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

w widmie 1,3,5-heksatrienu. 3. W widmie oscylacyjnym H35Cl wystąpiło silne pasmo o liczbie falowej 2885 cm...

Luminescencja - omówienie

  • Politechnika Wrocławska
  • Spektroskopowe metody identyfikacji związków
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1309

od długości fali Rys. 2 Wykres zależności molowego współczynnika absorpcji od liczby falowej, wraz...