Powstawanie substancji próchnicznych

Nasza ocena:

5
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1435
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Powstawanie substancji próchnicznych - strona 1 Powstawanie substancji próchnicznych - strona 2 Powstawanie substancji próchnicznych - strona 3

Fragment notatki:


Powstawanie substancji próchnicznych  Substancje organiczne stanowią w glebie układ dynamiczny, ulegający  ciągłym  przemianom. Charakter i nasilenie tych przemian zależą od szaty roślinnej,  działalności mikroorganizmów i fauny glebowej, warunków hydrotermicznych oraz  fizykochemicznych i chemicznych właściwości gleb.  W procesach przemian substancji organicznej wyróżnia się dwa zasadnicze  kierunki:  1.  Rozkład połączony z wytworzeniem prostych związków mineralnych,  takich jak: CO2, H2O, NH3 oraz jonów (Ca 2+, K+, SO 4 2-, HPO 4 2- itp.).  Proces ten określany jest jako mineralizacja.  2.  Rozkład połączony z resyntezą związków próchnicznych  charakterystycznych dla poszczególnych gleb. Proces ten nosi  nazwę  humifikacji.   Przyjmuje się, że od 3/4 do 4/5 substancji organicznej ulega procesom  mineralizacji,  natomiast tylko 1/4 do 1/5 przekształca się w związki próchniczne.    Mineralizacja związków organicznych   W czasie rozkładu obumarłej materii organicznej w glebie można wyróżnić  trzy  zasadnicze fazy, które mogą współwystępować, lecz na ogół przechodzą jedna w  drugą:  1.  Inicjalna faza - obejmuje procesy hydrolizy i utleniania substancji  organicznej bezpośrednio po obumarciu żywych organizmów. Największym  zmianom ulegają w komórkach związki aromatyczne i składniki białkowe.  2.  Faza mechanicznego rozkładu - rozdrobnienie substancji organicznej pod  wpływem makro- i mezofauny, jej przemieszczenie i wymieszanie z innymi  składnikami gleby.  3.  Faza mikrobiologicznego rozkładu - żywe organizmy (mikroflora i  mikrofauna) powodują przemianę substancji organicznej w związki  nieorganiczne. Wydziela się CO2, H2O, NH3, P (jako fosforany), S (jako  siarczany i siarczyny), a także Ca, K, Mg i inne pierwiastki (jako wolne lub  związane jony).  Proces mineralizacji zachodzący w warunkach tlenowych nosi  nazwę  procesu butwienia ,  dając produkty pełnego utlenienia (CO2, H2O, jony Ca 2+, K+, SO 4 2-, PO 4 3-, NO 3 - i  inne). Jest on procesem egzotermicznym.  Proces mineralizacji przebiegający w warunkach beztlenowych nazywany  jest  gniciem ,  a jego produktami są m.in.: CO2, H2O, H2S, CH4, skatol itp.  Warunki nadmiernego uwilgotnienia wskutek ograniczenia dostępu tlenu  powodują  znaczne zmniejszenie szybkości rozkładu resztek organicznych, które w skrajnych  przypadkach podlegają kumulacji w procesie torfotwórczym.  Szybkość rozkładu resztek roślinnych uzależniona jest od zawartości ligniny,  której udział  wpływa hamująco na procesy rozkładu. Najłatwiej ulegają rozkładowi cukry, 

(…)

… jest do
podstawowych jednostek strukturalnych - jednostek fenylopropanowych.
2. Jednostki fenylopropanowe ulegają demetylacji i utlenieniu bocznych
łańcuchów węglowych pod wpływem enzymów - oksydaz fenolowych, w
rezultacie czego z fenoli powstają chinony.
3. Chinony reagują ze związkami azotowymi i powstają związki próchniczne
(kwasy humusowe)
Kononowa (1966) natomiast podkreśla rolę mikroorganizmów przy
tworzeniu polifenoli,
które nie są syntezowane z ligniny lecz z celulozy i innych substratów.
Wyróżnia ona następujące etapy powstawania związków próchnicznych :
1. Mikroorganizmy rozkładają cukry proste, część białka i celulozy w resztkach
roślinnych.
2. Celuloza jest rozkładana przez miksobakterie, które syntezują polifenole.
Polifenole w wyniku działania enzymów fenolowych (oksydaz) są utleniane
do chinonów…
… azotowych polimerów o
barwie brązowej. W wyniku
reakcji cukru ze związkiem
azotowym (np. aminokwasem)
powstaje N - glukozoamina.
Przechodzi ona następnie w N aminodezoksyketozę. Związek ten
może ulec fragmentacji (powstają
łańcuchy 3-węglowe aldehydów i ketonów jak acetol, diacetyl) oraz dehydratacji
(powstają furfurale). Powstałe w ten sposób związki są silnie reaktywne i w
obecności związków azotowych…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz