Oksydazy

note /search

Proces ATP-niezależny

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Biochemia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1162

deaminacja z udziałem oksydaz D-aminokwas + FAD → FADH + ketokwas +NH3 Oksydaza - D-aminokwasowa L-aminokwas...

Enzymy - omówienie

  • Uniwersytet Łódzki
  • Biotechnologia mikrobiologiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1211

- amylazy, proteazy, pektynazy, katalazy, izomerazy, acylazy Analiza - oksydaza glukozowa, oksydaza...

Klasy enzymów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Biochemia
Pobrań: 343
Wyświetleń: 2317

) oksydoreduktazy (oksydazy) - katalizujące reakcje utleniania i redukcji, 2) transferazy (metylotransferazy...