Proces ATP-niezależny

Nasza ocena:

5
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Proces ATP-niezależny - strona 1 Proces ATP-niezależny - strona 2

Fragment notatki:

Proces ATP-niezależny
Np.glikoproteiny posiadają kw. sjalowy na końcu nieredukującym łańcucha polisacharydowego, tracą go, co umożliwia ich poznanie przez receptory hepatocytów wchłaniające do lizosomów
Szybkość degradacji białek własnych jest różna dla poszczególnych białek
Reduktory HMG-CoA - 30 min.
Transaminaza tyrozynowa - 2 h
Domeny zawierające Pro, Sre, Asp, Glu (PEST)
Aldolaza, dehydrogenaza mleczanowa, cytochomy - 100 h
Zależy od stanu organizmu oraz poszczególnych tkanek i komórek
Głód - degradacja białek mięśni szkieletowych
Ciąża i połóg - tkanka macicy
Metamorfoza u płazów - ogon kijanki
Nadmiar A nie jest magazynowany
Dorosły człowiek potrzebuje 30-60 g białka na dobę
A niewykorzystane w biosyntezie białka ulegają degradacji z wydzieleniem NH 3 Powstały szkielet węglowy ulega degradacji lub jest włączony w przemiany gluko- i ketogenne
Koenzym aminotransferaz
Pirydoksyna fosforan pirydoksalu fosforan pirydoksaminy
(wit. B 6 ) (PLP) (PAP)
Transaminacja
Proces przeniesienia grupy aminowej z A na ketokwas z wytworzeniem nowego A, bez wydzielnia amoniaku. Zachodzi wszędzie, a najintensywniej w wątrobie. Służy do wytwarzania A endogennych.
Przepływ azotu w metabolizmie A
Transaminacja Deaminacja oksydacyjna
 A L-glutaminian  ketokwas  ketoglutaran NH 3 [osydacyjna deaminacja glutaminianu - Bańkowski]
Nie ma enzymów deaminaz.
Oksydacyjna deaminacja z udziałem oksydaz
D-aminokwas + FAD → FADH + ketokwas +NH 3 Oksydaza - D-aminokwasowa
L-aminokwas + FMN → FMNH 2 + ketokwas + NH 3 Oksydaza - L-aminokwasowa
FMNH 2 + O 2 → FMN 2 + H 2 O 2 2 H 2 O 2 → 2 H 2 O + O 2 (katalaza)
H 2 O 2 + XH 2 → 2 H 2 O + X (peroksydaza)
Nieoksydacyjna, specyficzna deaminacja seryny i treoniny
CH 3 H 2 O | +H 2 O
Seryna CNH 2 pirogronian + NH 3 Dehydrataza serynowa |
COOH Człowiek wykorzystuje aminotransferazy także w diagnostyce laboratoryjnej w celu wykrywania chorób.
Interpetacja wyników badań aktywności enzymów w osoczu krwi
Stosunek AST/ALT 1 schorzenia wątroby
Zwalczanie pasożytów w aspekcie biochemicznym
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz