Podział enzymów ze względu na działanie- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 420
Wyświetleń: 3521
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Podział enzymów ze względu na działanie- opracowanie - strona 1 Podział enzymów ze względu na działanie- opracowanie - strona 2

Fragment notatki:

Podział enzymów ze względu na działanie: Hydrolazy - enzymy katalizujące hydrolitycznie tj. z przyłączeniem cząsteczki wody, rozrywanie wiązań chemicznych. Stanowią bardzo różnorodną grupę enzymów najczęściej są białkami prostymi, niewspółpracującymi z grupami prostetycznymi i koenzymami. Działają na różne wiązania chemiczne co stanowi podstawę ich klasyfikacji
esterazy - rozkład wiązań estrowych
glikozydazy - rozkład wiązań glikozydowych
proteazy - rozkład wiązań peptydowych
inny podział uwzględnia rodzaj rozkładanego substratu:
nukleazy - wiązania fosfodiestrowe w kwasach nukleinowych lipazy - rozkład wiązań estrowych w tłuszczach
amylazy - rozkład wiązania glikozydowego w skrobi
ureazy - rozkład mocznika na amoniak i CO2
Dehydratazy - odczepiają wodór, znaczenie dla procesu oddychania i fermentacji
Oksydoreduktazy - enzymu katalizujące reakcje utleniania i redukcji. ich funkcja polega na przenoszeniu wodoru lub elektronów z jednego związku (donora) na inny (akceptor) czemu towarzyszy utlenienie donora i redukcja akceptora. W zależności od akceptora wyróżnia się :
a) dehydrogenazy - katalizują reakcję przenoszenia atomów wodoru z jednej substancji (donora) na inną (akceptor) , z wyjątkiem tlenu. AH2 + B - A+ BH2 Uczestniczą w reakcjach utleniania komórkowego, cechują się swoistością w stosunku do substratu zawsze są związanie z koenzymami lub gr. prostetyczną. oksydazy - utleniające różne substraty poprzez odszczepienie wodoru lub elektronów i bezpośrednie przeniesienie ich na tlen co prowadzi do powstawania utlenionej postaci danego związku oraz cząst, nadtlenku wodoru:
AH2 + O2 +H2O - AO+ H2O2
peroksydazy - zawierające hem jako grupę prostetyczną. Przeprowadzają utlenianie różnych substratów przenosząc elektron na nadtlenek wodoru który w ten sposób zostaje redukowany do wody
AH2 + H2O2 -A + 2H2O
pełnią funkcję przeciwutleniaczy występują głownie w peroksysomach i cytozolu u roślin w ścianie komórkowej uczestniczą w syntezie ligniny
oksygenazy - utleniają substraty przez wprowadzenie do ich cząstek atomu O2 zgodnie z ogólnym równaniem
A + O2 - AO2
hydroksylazy - katalizują wbudowanie do danego substratu tylko jednego atomu O z cząsteczki O2 co prowadzi do powstania alkoholi
AH2 + O2 - AOH
Transferazy - enzymy przenoszące grupy atomów z jednego związku na inny w zależności od rodzaju przenoszonej grupy wyróżniamy:


(…)

… (przenoszą reszty acylowe R-CO-)
aminotransferazy (przenoszą grupy aminowe -NH3)
kinazy (przenoszą reszty fosforanowe -PO43-)
do transferaz należą też polimerazy DNA i RNA uczestniczące w syntezie kwasów nukleinowych. Współdziałają z koenzymami. Liazy - enzymy katalizujące reakcje eliminacji z utworzeniem podwójnego wiązania, a także przyłączania różnych grup do podwójnego wiązania. W procesie rozszczepiania nie biorą udziału cząsteczki wody. Zalicza się do nich dekarboksylazy (katalizują usuwanie z substratów grup karboksylowych w postaci CO2)
dehydratazy (katalizują eliminację cząsteczek wody)
aldolazy - odczepiają grupę aldehydową -CHO
izomerazy - białka proste, działają bez udziału grup prostetycznych i koenzymów.
enzymy katalizujące przemiany izomeryczne wew. cząsteczki. w zależności od rodzaju przeprowadzonych izomeryzacji wyróżnia się;
racematy (kataliza przejścia enancjomerów L w D
epimerazy (kataliza enomerów α w β i odwrotnie)
izomerazy cis-trans
oksydoreduktazy (aldoza<->ketoza)
mutazy (przenoszą reszty fosforanowe w obrębie danej cząsteczki Ligazy - enzymy katalizujące powstawanie wiązań kowalencyjnych między różnymi cząsteczkami, kosztem energii wyzwalanej w wyniku hydrolizy ATP. Przykładem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz