Transferazy

note /search

Transferazy- prezentacja

  • Politechnika Warszawska
  • Enzymologia
Pobrań: 140
Wyświetleń: 910

TRANSFERAZY EC 2 - katalizują reakcje przenoszenia grup funkcyjnych między cząsteczkami donora...

Glikoliza

  • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1862

GLIKOLIZA: fosforylaza glikogenowa, skrobiowa (transferazy): Glikogen, skrobia ↔ glukozo-1...

Żółtaczki- prezentacja

  • Uniwersytet Wrocławski
  • Patofizjologia
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1029

(trucizny, zapalenie) – zaburzone sprzęganie i wydalanie Zaburzenia funkcji transferazy glukuronowej...

Klasy enzymów

  • Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
  • Biochemia
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2366

) oksydoreduktazy (oksydazy) - katalizujące reakcje utleniania i redukcji, 2) transferazy (metylotransferazy...