Budowa i funkcje glutationu - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 238
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Budowa i funkcje glutationu - omówienie - strona 1 Budowa i funkcje glutationu - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Budowa i funkcje glutationu
Reakcje sprzęgania z glutationem:
HOOCCH(NH2)CH2CH2CONHCH(CH2-SH)CONHCH2COOH - 99% - GLUTATION ZREDUKOWANY (gamma - glutamylo-cysteinylo-glicyna-GSH)
1% glutation utleniony - disulfit glutationu
Tworzenie koniugatów z ksenobiotykiem:
Grupy tiolowe glutationu mogą reagować z różnym substratem elektrofilowym, np. toksynami, nadtlenkami organicznymi, nadtlenkiem wodoru, wolnymi rodnikami.
W wątrobie GSH detoksykuje toksyny
Sprzęga ksenobiotyki z glutationem, przy udziale transferazy S-glutationowej powoduje powstanie S-koniugatów glutationu. Dzięki temu produkty stają się łatwiej rozpuszczalne w wodzie.
Transferaza S-glutationowa
GSH + R-X R-SG +XH
Ksenobiotyk poprzez koniugację z GSH całkowicie lub częściowo traci właściwości toksyczne
S-koniugaty glutationu lub produkty ich przemian wyłapywane są z krwiobiegu przez nerki i przekształcane w pochodne, a następnie wydalane z organizmu, czasem tworzą się bardziej toksyczne.
Cytochrom P-450:
Monooksygenazy skład - cytochrom P-450, NADPH i reduktazy NADPH - cytochrom P-450. Mieszczą się głównie w siateczce śródplazmatycznej, mitochondriach i jadrze komórkowym
W reakcji utleniania substratu wykorzystuje się tylko jeden z atomów tworzących cząst. Tlenu, natomiast drugi tworzy wodę.
Cytochrom P-450 katalizuje reakcje hydroksylacji, przebiegająca zgodnie z sumarycznym wzorem
RH + O2+H2 ROH + H2O
Indukcja i inhibicja cytochromu P-450:
1) Indukcja enzymatyczna
Ksenobiotyk wzmaga biosyntezę enzymu
2) Inhibicja enzymatyczna
Ksenobiotyk osłabia biosyntezę enzymu
Zbyt wysokie działanie monooksygenaz - dużo rodników Indukcja enzymatyczna - przykłady induktorów:
Fenobarbital, b-nafloflawon, 3-metylochlonantren
Insektycyd DDT
Dioksyna TCDD
Polichlorowane bisfenole PCB
Oddziaływanie z receptorem AhR:
AhR reaguje ponad 199 genów w wyniku wiązania a określonym ligandem.
Dioksyny naruszają mechanizmy kodowania i odczytywania informacji genetycznej poprzez łączenie się z receptorem AhR
Inhibicja enzymatyczna:
Odwracalna (substraty P-450 wolno ulegające metabolizmowi, pochodne walerianu)
Nieodwracalne (np. CCl4 utlenia lipidy tworząc nadtlenki, co niszczy ciągłość błony komórkowej i powoduje późniejsza utratę P-450
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz