Toksykologia z ekotoksykologią

note /search

Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 210
Wyświetleń: 1806

Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw Pozytywne i negatywne aspekty stosowania pestycydów: Straty w rolnictwie powodowane przez szkodniki i chwasty: Straty w skali świata i kontynentów: Bawełna 12% Ryż 16% Kukurydza 13% Choroby w zwalczaniu których ważną rolę odgrywają pestycydy: Mala...

Skażenie żywności- mutagenne i rakotwórcze składniki żywności - omówie...

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1918

Skażenie żywności- mutagenne i rakotwórcze składniki żywności Bezpieczeństwo żywności- toksyczność żywności Toksyczność żywności może być wywołana subs o różnym pochodzeniu: Subs szkodliwe naturalnie występujące w żywności np. glikozydy cyjanogenne Subs szkodliwe powstające z naturalnie występuj...

Biomarkery skażeń - Bioindykatory a biomarkery - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 420
Wyświetleń: 2849

Biomarkery skażeń - Bioindykatory a biomarkery Bioindykacja- metoda, za pomocą której, dzięki stosowanym żywym organizmom, na różnych poziomach ich organizacji, określa się kierunek i stopień nasilenia zmian w środowisku ich życia. Glony: Nadmierny r-ój sinic i

Biopestycydy - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 280
Wyświetleń: 2688

Biopestycydy Biopestycydy Biopreparaty, których składnikiem czynnym są: Wirusy (np. Madex) Bakterie (np. Novodor, Dipol) Grzyby (np. Mycotel) Zależnie od przeznaczenia wyróżnia się biopestycydy: Owadobójcze Bakteriobójcze Grzybobójcze Chwastobójcze Zalety: Nietoksyczność dla ludzi zwierz...

Biotransformacja ksenobiotyków - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 749
Wyświetleń: 4305

Mechanizmy związane z toksycznością ksenobiotyków. Metabolizm ksenobiotyków Biotransformacja- zdolność do niej jest istotnym mech obronnym org przed toksycznością ksenobiotyków. Na ogół polega na przekształceniu ksenobiotyków w zw, które mogą być wydalone z org. Biotransformacja skł się z 2 etapó...

Budowa i źródła dioksyn kiedyś i dziś - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1120

Budowa i źródła dioksyn kiedyś (do lat 70-tych) i dziś Dioksyny = PC(B)DDs + PC(B)DFs Polichlorowane dibenzo-para-dioksyny PCDDs- 75 kongenerów Polibromowane dibenzo-para-dioksyny PBDDs- 75 kongenerów Polichlorowane dibenzofurany PCDFs- 135...

Budowa i funkcje glutationu - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 245
Wyświetleń: 2338

Budowa i funkcje glutationu Reakcje sprzęgania z glutationem: HOOCCH(NH2)CH2CH2CONHCH(CH2-SH)CONHCH2COOH - 99% - GLUTATION ZREDUKOWANY (gamma - glutamylo-cysteinylo-glicyna-GSH) 1% glutation ...

Charakterystyka acetylocholines - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1428

Charakterystyka acetylocholinesteraz Cholinoesterazy: Cholinoesterazy podzielone są na 2 klasy ze wzg na różnice przejawiające się w podatności na inhibitory, zachowaniu w sytuacji nadmiaru substratu, czy specyficzności łączenia substratu. Wyróżniamy: Acetylocholinoesterazę Bytyrylocholinoester...

Chemiczne dodatki do żywności - lista E - omówienie

 • Uniwersytet Łódzki
 • Toksykologia z ekotoksykologią
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1498

Chemiczne dodatki do żywności- lista E Pozytywna rola dodatków chemicznych do żywności: Chemiczne dodatki do żywności są często bezpieczniejsze w użyciu od tych wyodrębnionych z produktów naturalnych Łatwiej je oczyścić Można kontrolować ich procesy produkcji Przedłużają trwałość i jakość produ...