Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1722
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw - omówienie - strona 1  Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw - omówienie - strona 2  Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Argumenty za stosowaniem pestycydów i przeciw Pozytywne i negatywne aspekty stosowania pestycydów:
Straty w rolnictwie powodowane przez szkodniki i chwasty:
Straty w skali świata i kontynentów:
Bawełna 12%
Ryż 16%
Kukurydza 13%
Choroby w zwalczaniu których ważną rolę odgrywają pestycydy:
Malaria
Denga
Filarioza
Leiszmanioza
Żółta febra
Pierwotniakowi zapalenie mózgu
Tyfus
DDT niszczy komary, które są wektorami przenoszenie chorób.
DDT- kumulacja w org ludzi, zmiana struktury skorupki jaj
Przeciw stosowaniu DDT:
Silnie toksyczny
Mało specyficzny
Długi okres półtrwania
Silna biokoncentracja ze środowiska
Silna biomagnifikacja w łańcuchu troficznm
Potencjalne zagrożenie dla ludzi
Za stosowaniem DDT:
Ogromna śmiertelność wskutek malarii
Duża skuteczność w zwalczaniu malarii
Niskie koszty
Brak skutecznych środków alternatywnych
Małe zagrożenie dla środowiska wg WHO
Malaria- pierwotniak Plasmodium rotium namnaża się w erytrocytach człowieka.
Zasadne zarzuty stawiane DDT:
Trwałość, subs ta rozkłada się bardzo powoli, a stosowana jako środki pyliste byłą przenoszona na duże odległości i stwierdzana w miejscach, w których jej nigdy nie stosowano
Brak selektywności w stosunku do gatunków pożytecznych oraz brak skuteczności w stosunku do roztoczy
Powszechność stosowania doprowadziła do wykształcenia przez wiele gatunków odporności na DDT, co wymusiło znaczne podwyższenie dawek
Obecność i kumulacja DDT w tkance tłuszczowej ludzi i zwierząt- wykonane badania wykazały obecność u większości ludzi stykających się z DDT lub tylko konsumujących produkty, w których ochronie stosowano ten związkej, obecność tej subs w tkance tłuszczowej
Przenoszenie DDT w łańcuchu pokarmowym, trwałość DDT powodowała, że w kolejnych ogniwach łańcucha pokarmowego jego zawartość zwiększyła się osiągając najwyższy poziom u gat drapieżnych i człowieka
Niekorzystny wpływ na rozmnażanie niektórych gatunków ptaków, stwierdzono, że DDT doprowadza do składania przez niektóre gatunki ptaków jaj o bardzo cienkich skorupkach, które pękały w okresie wysiadywania, czego efektem było zagrożenie tych gat.
Parakwat:
Silnie toksyczny, wolnorodnikowe działanie i bezpośrednio powoduje raka płuc.


(…)

… preparatów zawierających malation przewyższa 30x pod wzgl toksyczności ostrej macierzysty związek.
2,4,5-T mogą zawierać jako zanieczyszczenie polichlorowane analogi dibenzodioksyny i dibenzofuranu (35 mg/kg pestycydu).
Toksyczne produkty transformacji pestycydów:
Przemiana permetryny do zw o większej toksyczności ostrej- kwasów karboksylowych. Są one 100x toksyczniejsze dla licznych mikroorganizmów niż macierzysta permetryna.
Ten insektycyd pyretroidowy może oddziaływać synergistycznie zw swymi produktami przemian.
Mobilność pestycydów w glebie:
Aldikarb (insektycyd karbaminianowy)- przenikanie do wód podziemnych.
Dobra rozpuszczalność.
Obecność pozostałości pestycydów i ich metabolitów w produktach spożywczych:
Mleko: deltrametryna, karbofuran, aldikarb.
Pieczarki: 2,4-D
Działanie na mikroflorę gleby a zwłaszcza na procesy nitryfikacyjne:
Hamowanie procesów nitryfikacyjnych w przypadku stosowania fungicydów o działaniu grzybobójczym i bakteriobójczym oraz przy stosowaniu insektycydu metoksychloru niszczącego bak Azotobakter oraz herbicydu karbaminianowego.
Korzystne:
Herbicydy mocznikowe hamują denitryfikację niszcząc mikroflorę przeprowadzającą ten proces.
Wpływ stosowania pestycydów na ekosystemy…
… wysiadywania, czego efektem było zagrożenie tych gat.
Parakwat:
Silnie toksyczny, wolnorodnikowe działanie i bezpośrednio powoduje raka płuc.
Aldryna, dieldryna i endryna:
Zw chloroorg stosowane jako insektycydy.
Zużycie pestycydów- minus.
Trzeba zwiększać ich dawkę
Bezpośrednie negatywne skutki działania pestycydów- zatrucia:
Zagrożenie bezpośrednie dla ludzi i zw:
Zatrucia ostre
Przewlekłe
Skutki odległe…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz