Pestycydy i ich podział - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1820
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pestycydy i ich podział - wykład - strona 1 Pestycydy i ich podział - wykład - strona 2 Pestycydy i ich podział - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Pestycydy (zaraza, pomór, zabijanie) - substancje stosowane do zwalczania organizmów szkodliwych lub niepożądanych, używane głównie do ochrony roślin uprawnych, lasów, zbiorników wodnych, ale również zwierząt, ludzi, produktów żywnościowych, a także do niszczenia żywych organizmów uważanych za szkodniki w budynkach inwentarskich, szpitalach, magazynach.
Podział pestycydów według działania
Zoocydy - do niszczenia szkodników zwierzęcych
Insektycydy (owadobójcze)
Rodentycydy (gryzoniobójcze)
Maluskocydy (mięczakobójcze)
Nematocydy (nicieniobójcze)
Akarycydy (roztoczobójcze)
Fungicydy i fungistatyki - grzybobójcze i grzybostatyczne
Herbicydy - chwastobójcze
Regulatory wzrostu - stymulujące lub hamujące procesy życiowe roślin
Atraktanty - zwabiające
Repelenty - odstraszające
Pestycydy - podział według grupy chemicznej
Insektycydy z gr. węglowodorów chlorowanych (OC)
Insektycydy fosforoorganiczne (OP)
Insektycydy karbaminianowe
Insektycydy piretroidowe
Herbicydy z gr. fenkosy
Rodentycydy z gr. antykoagulantów
Insektycydy z gr. węglowodorów chlorowanych (OC)
Różna budowa, właściwości i zastosowanie
DDT i związki pokrewne
chlorowane cyklodieny - aldryna, dieldryna
heksachlorocykloheksany - lindan
mało lotne ciała stałe, słabo rozpuszczalne w wodzie, litofilne, trwałe
neurotoksyny, bardzo trwałe, powinowadztwo do UN, uszkodzenie wątroby i nerek,
Wykorzystanie: niszczenie pasożytów zwierząt i roślin
zwalczanie chorób roślin, regulacja wzrostu
zastosowanie w akcjach sanitarnych, higienie osobistej i leczenie chorób
zatrucia ostre- awarie, omyłkowe
zatrucia przewlekłe - kumulacja małych dawek w organizmie
Skutki odległe: genotoksyczne, neurotoksyczne, immunologiczne, embriotoksyczne, wpływ na gospodarkę hormonalną organizmu Trwałość w środowisku (rozkład w 75-100%
bardzo trwałe 20-3 lata
trwałe 2-5 lat
umiarkowanie trwałe 1-18 miesięcy
nietrwałe 1-12 tyg
Ostre zatrucie - wymioty i objawy ośrodkowe (osłabienie Kończyc, drętwienie, niepokój pobudzenie) Przewlekłe - zmiany skórne, zapalenie skóry, świąd, wypryski, podrażnienie błon śluzowych, niedokrwistość hipoplastyczna, polineuropatia.
Dieldryna lata 60-te w Holandii
0,02µg/cm 3  0,5µg/cm 3 Powodował zatrucia kaczek. W okresie lęgowym, gdy kaczki przestały żerować dochodziło do utraty tkanki tłuszczowej, z której uwalniała się dieldryna i powstanie zatrucia.


(…)

… odporności - zmiana pestycydów co 5lat, wprowadzenie synergetyka inhibitora enzymów detoksykacyjnych.
Związki organiczne:
Dioksyny i furany
Polichlorowane bifenyle
Węglowodory aromatyczne
Dioksyny:
Polichlrowane pochodne
Dioksyny (75 związków) KONGENERY
Furany (135 związków)
Kongenery - związki chemiczne z jednej rodziny zbliżonej budowie
Właściwości fizykochemiczne
Bezbarwne ciała stałe, temperatura topnienia 88-330oC
Rozpuszczalność - w wodzie słabo, w tłuszczach i chlorowanych węglowodorach dobra
Odporne na działanie: kwasów i utleniaczy; temperatura i promieniowanie VIS
Rozkład pod wpływem: promieniowania nadfioletowego
wysokiej temperatury :
>1200oC proces nieodwracalny
<750oC proces odwracalny
Źródła dioksyn
Naturalne:
Rozkład materii organicznej
Pożary lasów
Wybuchy wulkanów
Antropogeniczne…

Monooksygenaza mikrosomalna - karbaminiany, piretroidy, związki fosforoorganiczne
Transferaza glutationu, hydrolazy esterazy - zw. fosforoorganiczne Mechanizm behawioralny:
Podwyższona wrażliwość na obecność insektycydów - unikanie pestycydów potraktowanych pestycydem
Wiele różnych pestycydów
Ewolucja odporności na piretroidy słonecznicy oreżnokówka (motyl) na uprawach bawełny, Odporność na DDT, Zapobieganie…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz