Budowa i źródła dioksyn kiedyś i dziś - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1120
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Budowa i źródła dioksyn kiedyś i dziś - omówienie - strona 1  Budowa i źródła dioksyn kiedyś i dziś - omówienie - strona 2

Fragment notatki:

Budowa i źródła dioksyn kiedyś (do lat 70-tych) i dziś
Dioksyny = PC(B)DDs + PC(B)DFs
Polichlorowane dibenzo-para-dioksyny
PCDDs- 75 kongenerów
Polibromowane dibenzo-para-dioksyny
PBDDs- 75 kongenerów
Polichlorowane dibenzofurany
PCDFs- 135 kongenerów
Pilibromowane dibenzofurany
PBDFs- 135 kongenerów
Budowa 2.3.7.8-TCDD:
2.3.7.8-tetrachlorodibezno-p-dioksyna (TCDD):
Łatwo tworzy stabilny rodnik kationowy
Dioksyna ta:
Jest symetryczna w obu płaszczyznach
Ma strukturę polarną
Identyfikacja dioksyn:
Przez szereg lat trudno było zidentyfikować i określić dioksyny ze wgl na:
Ich małe stężenia, w jakich występują w środowisku
Brak czułych metod do ich oznaczenia
Zakres stężeń: 10-9 g/l - 10-12 g/l (ng/l - pg/l)
Właściwości chemiczne dioksyn:
1) Wyjątkowo mała rozpuszczalność w wodzie, dobra w rozpuszczalnikach org ora bardzo dobra w tłuszczach
2) Długo okres półrozpadu T1/2:
W org żywych od kilku tyg (gryzonie) do 30 lat (człowiek)
W glebie 10-100 lat w zależności od głębokości zalegania
3) Zdolność do sorbowania się w glebie oraz łączenia z innymi cząsteczkami materii, szczególnie substancje humusowe są miejscem gromadzenia się dioksan
4) Rozkład w temperaturze powyżej 750stC
Źródła dioksyn:
Naturalne:
Wybuchy wulkanów
Pożary lasów
Wyładowania atmosferyczne
Dioksyny jako metabolity chlorofenoli
W wyniku działania peroksydaz pędzlaków może dochodzić do rozkładu chlorofenoli i nadtlenku wodoru do dioksyn i wody.
Antropogeniczne:
Dioksyny są produktem ubocznym przemysłu:
Spalanie odpadów (komunalnych, szpitalnych, przemysłowych)
Spalanie benzyn (benzyna zawiera chloroetan i dibromoetan)
Przemysł celulozowo-papierniczy (proces wytwarzania papiery, wybielanie masy celulozowej przy użyciu chloru)
Produkcja stali i żelaza, odlewnictwo
Przemysł chemiczny (produkcja pestycydów, fungicydów, przetwarzanie chlorofenoli)
Polski węgiel kamienny zawiera chlor w postaci soli chlorkowych, jego spalanie w elektrowniach i elektrociepłowniach towarzyszy emisja dioksyn, wielokrotnie przekraczajaca normę dla spalarni śmieci (0,1 ng/m3 spalin)
Do tworzyw sztucznych dodawane są redartandy, utrudniające palenie (polibromowane etery difenylowe, bromodiole).
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz