Biotransformacja ksenobiotyków - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 714
Wyświetleń: 4235
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
 Biotransformacja ksenobiotyków - omówienie - strona 1  Biotransformacja ksenobiotyków - omówienie - strona 2  Biotransformacja ksenobiotyków - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Mechanizmy związane z toksycznością ksenobiotyków. Metabolizm ksenobiotyków
Biotransformacja- zdolność do niej jest istotnym mech obronnym org przed toksycznością ksenobiotyków.
Na ogół polega na przekształceniu ksenobiotyków w zw, które mogą być wydalone z org.
Biotransformacja skł się z 2 etapów:
Pierwszy: dominują reakcje utleniania, redukcji, hydrolizy
Drugi: sprzęganie z substratem endogennym.
Ogólny schemat: metabolity powst w I etapie są mniej toks od wyjściowych zw, a produkty sprzęgania mniej toks od metabolitów tworzących się w I etapie.
Losy ksenobiotyków:
Biotransformacja- metabolizm ksenobiotyków do form mniej toksycznych i łatwiej wydalanych z org (wraz z moczem, żółcią)
Deponowaie w mscach gdzie ich wpływ na funkcjonowanie org jest mały albo żaden (ołów w kościach i TCDD w tk tłuszczowej).
Etapy biotransformacji ksenobiotyków
Faza I metabolizmu ksenobiotyków:
Wprowadzenie polarnej, reaktywnej grupy funkcyjnej.
Związek lepiej reaguje z endogennymi związkami, z którymi tworzy koniugaty
Ksenobiotyki w I etapie podlegają reakcjom hydrolizy, utleniania, redukcji.
R utl należą do najważniejszych przemian ksenobiotyków, świadczy o tym ogromna liczba możliwych mech utl.
Reakcje te są katalizowane przez oksydazy o funkcji mieszanej lub inaczej monooksygenazy znajdującej się w wątrobie w mikrosomalnej siateczce śródplazmatycznej.
Reakcje metabolizmu I fazy:
Utlenianie:
Hydroksylacja
Epoksydacja Redukcja:
Redukcja grupy nitrowej i nitrozowej do aminowej
Odszczepienie atomu chloru lub innego fluorowca
Degradacja:
Hydroliza
Dealkilacja (nie dotyczy człowieka)
Degradacja pierścieniowa (nie dotyczy człowieka)
Utlenianie alkoholi:
Alkohol aldehyd kw CO2 i woda.
Metabolit metanolu nie ulega w oku detoksykacji
Nie ma przekształcenia aldehydu w kwas mrówkowy
Reakcje epoksydacji- polegają na wbudowaniu cząsteczki tlenu i wytworzeniu epoksydów (karbaryl i lindan).
Epoksydy powstają jako produkty przejściowe lub końcowe reakcji katalizowanych przez cytochrom P450. Są bardzo nietrwałe i łatwo wchodzą w reakcje z makrocząsteczkami np. DNA.
To powoduje, że są mutagenne i rakotwórcze.
Bardzo ważna jest trwałość epoksydów i jego dostępność jako substratu do metabolizującego go enzymu.


(…)

… oraz aglikon, który jest równoznacznym pojęciem z egzokonem. (Aglikony - flawonoidy).

…, glicyna, glutamina.
Elektrofil - to cząsteczka lub grupa, która lubi elektrony, czyli sama ma niedomiar w odpowiednich warunkach jest w stanie je przyjąć, jest ich akceptorem.
Sprzężenie nukleofilowe:
Czynnikiem wiążącym jest nukleofil, np. glutation
Nukleofil - to cząsteczka/grupa która „lubi” dodatnio naładowane jądra innych atomów, sama posiada nadmiar elektronów i w odpowiednich warunkach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz