Toksykologia - wykład1

Nasza ocena:

3
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1631
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Toksykologia - wykład1 - strona 1 Toksykologia - wykład1 - strona 2 Toksykologia - wykład1 - strona 3

Fragment notatki:


TOKSYKOLOGIA Metabolizm glikolu etylenowego  Metabolit w tym wypadku kwas szczawiowy może być bardziej toksyczny od formy  macierzystej. Kwas szczawiowy jest toksycznym metabolit glikolu etylenowego powodujący  zatrucia.  BORYGO - nazwa handlowa popularnego w Polsce płynu  do chłodnic samochodowych,   wytwarzany na bazie  glikolu etylenowego. Utlenianie n-propylobenzenu   HYDROLIZA  Hydroliza estrów z udziałem esterazy (substancja chemiczna należąca do grupy hydrolaz) Amidy - amidazy  Liczne enzymy  Gdzie? Cytozol komórek różnych tkanek, Osocze, mikrosomy  Hydrolizę sukcynylocholiny (lek) katalizuje esteraza obecności w osoczu. Następuje szybki  rozkład po wchłonięciu. Amidaza hydrolizuje takie leki jak: izoniazyd, fenacetyna.  Hydroliza estru  Hydroliza amidu  Reakcje dealkilacji  R-S-CH3    RSH + HCHO  - usunięcie grup alkilowych związanych głównie z N, O, S  - utlenienie grupy alkilowej  - przekształcenie  - strata odpowiedniego aldehydu   Metabolizm insektycydu – MALATION (pestycyd fosforoorganiczny)  Siarka usunięta poprzez utlenienie  Reakcje sprzęgania  W reakcjach sprzęgania wyróżniamy dwa etapy:  1) aktywacja jednego ze składników najczęściej składnika endogennego pod wpływem  związków bogatych w energię ATP, VTP 2) po aktywacji grupa o wysokim potencjale energetycznym zostaje przeniesiona na  drugi składnik za pomocą transferaz  Substancje obce lub metabolity z I fazy są sprzęgane z substancjami endogennymi. U ssaków  może nastąpić:  - sprzęganie z kwasem glukuronowym  - sprzęganie z kwasem siarkowym  - acetylacja - sprzęganie z aminokwasami  - tworzenie kwasów merkapturowych  - tworzenie tiocyjanianów  Możliwe jest łączenie się ksenobiotyków z takimi substancjami endogennymi jak: cholesterol,  kwasy  żółciowe, nasycone kwasy tłuszczowe.  Sprzęganie związków naturalnych to sprzęganie hormonów steroidowych, bilirubiny,  tyroksyny (hormon tarczycy).  Dodanie grupy polarnej do grupy już istniejącej lub do grupy dodanej w I fazie metabolizmu  (grupa hydroksylowa).  GLUTAION  (GSH,  γ-glutamylocysteinyloglicyna ) - trójpeptyd z budowany z reszt  aminokwasowych  kwasu  glutaminowego     ,   cysteiny     i      glicyny     (z  tych aminokwasów powstaje w wątrobie i innych  tkankach i narządach). Występuje we wszystkich  organizmach roś linnych i zwierzęcych, jest  najbardziej rozpowszechnionym i najobfitszym  tiolem w ewnątrzkomórkowym (składnikiem  zawierającym siarkę) występującym w komórkach ssaków oraz drobnocząsteczkowym  tripeptydem budującym żywe komórki. W formie zredukowanej, dzięki wolnej grupie 

(…)

…), ze związkami
aromatycznymi i heterocyklicznymi, kwasami karboksylowymi, kwasami arylooctowymi,
kwasem hipurowym (u konia), kwasem salicylurowym, kwasem nikotynurowym przy udziale
enzymów: acetylotransferazy...glicynowej.
Sprzęganie kwasu glukuronowego (z fenolem)
Kwas glukuronowy powstaje w reakcji utleniania glukozy. Bierze udział w procesach
detoksykacji (biotrnasformacji ksenobiotyków). W wątrobie…
… endogennych.
Metylacja zachodzi najczęściej u bakterii, które są zdolne metylować As, Se, Te, Hg.
ACETYLACJA
Nietypowy szlak metaboliczny dla człowieka: produkty reakcji są gorzej rozpuszczalne w
wodzie od substratów. Dochodzi do sprzęgania amin aromatycznych, sulfonamidów,
hydrazydów, niektórych amin alifatycznych przy udziale acetylotransferaz (aktywny octan
acetylokoenzymu A)  frakcja cytoplazmatyczna…
… lub długotrwałe podawanie tego leku
(paracetamol, czyli 4’hydroksyacetanilid), przy równoczesnej małej podaży metioniny w
pokarmie powoduje zużycie glutationu zawartego w ustroju, co z kolei jest przyczyną
uszkodzenia (martwicy) wątroby. Dlatego konieczne jest podawanie wraz z paracetamolem
metioniny. Metionina jest wykorzystywana do syntezy glutationu.
Metabolizm ksenobiotyku i możliwe konsekwencje…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz