Krew i limfa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Krew i limfa - strona 1 Krew i limfa - strona 2 Krew i limfa - strona 3

Fragment notatki:

KREW I LIMFA
Miejsca wchłaniania:
-Jama ustna: nikotyna, cyjanki, nitrogliceryna, fenole, strychnina, kokaina, alkohol, piramidon
-Żołądek: alkohol, nikotyna, kwas salicylowy, aspiryna, kofeina, teofilina
-Jelito cienkie: większość trucizn
-Jelito grube: zw. wytworzone przy udziale mikroflory
Wchłanianie zależy od pH np. anilina wchłania się w środowisku zasadowym, a kwas salicylowy w środowisku kwaśnym
Im sub wchłonie się szybciej tym jest groźniejsza dla organizmu.
Odtrutki
Najbardziej wszechstronny jest węgiel aktywny(drzewny), stosowany gdy sub. szkodliwa jeszcze się nie wchłonie, węgiel ma dużą powierzchnię adbsorbcyjną
tzn. absorbuje sub., działa bardzo dobrze na: atropinę, ergotaminę, fenol i jod.
Działa dobrze na chininę, średnio na: alkohol etylowy i metylowy, cyjanki, DDT, kwas borowy, insektycydy, zw. fosforoorganiczne. Węgiel nie absorbuje: kwasów mineralnych, zasad, sub. nierozpuszczalnych w wodzie Bariery błonowe
♣naskórek, nabłonek jelitowy i pęcherzyków płucnych
♣błony naczyń włosowatych
♣błony komórkowe narządów
♣błony struktur wewnątrzkomórkowych
Bariery o specjalnej budowie
♣krew-mózg, krew-płyn mózgowo rdzeniowy(strefy zamykające, tkanka glejowa) sub. lipofilne przenikają łatwiej, nadtlenki kw. tłuszczowych powodują nieodwracalne zmiany w błonach, hałas zwiększa ich przepuszczalność
♣krew- łożysko, bariera dla zw. silnie zjonizowanych i nierozpuszczalnych w tłuszczach, łatwo przenikają antybiotyki, narkotyki, alkohol etylowy, kofeina, nikotyna, zmiany morfologiczne u palących(bariera ta przy niedotlenieniu jest słabsza)
♣krew-jądro: śródbłonek naczyń włosowatych bez porów i przestrzeni międzykomórkowych, komórki nabłonkowo-mięśniowe ze strefami zamykającymi, połączenia kompleksowe pomiędzy komórkami podporowymi
Bariery niebłonowe:
To łączenie z białkami krwi lub z białkami cytoplazmy(wątroba, nerki) Ukrwienie ma wpływ na szybkość wchłaniania sub. im lepiej narządy są ukrwione tym szybciej następuje w nich wchłanianie sub. szkodliwych
Narządy najlepiej ukrwione to: płuca, nadnercza, nerki, tarczyca, wątroba, serce, jelita, mózg. Narządy słabiej ukrwione to: skóra, mięśnie, tkanka łączna i tłuszczowa
Przemiany zw. obcych ♣Sub. obce- działanie toksyczne- bez zmian- wydalenie
♣Sub. obce- działanie toksyczne- detoksykacja- wydalenie
♣Sub. obce- brak działania toksycznego- aktywacja metaboliczna- działanie toksyczne- detoksykacja- wydalenie lub -działanie toksyczne(bez etapu detoksykacji) - wydalenie.


(…)

… A w mitochondriach, a następnie następuje sprzęganie w cytoplaźmie lub we frakcji mikrosomalnej, np. kwas benzoesowy- kwas hipurowy
Sprzęganie z glutationem(cysteiną)
-reakcja ta zachodzi w cytoplaźmie, etapy
∗ksenobiotyk+ glutation z udziałem enzymu- transferazy glutationowej
∗odłączenie kwasu glutaminowego i glicyny
∗acetylowanie przez acetylo-CoA, powstaje merkapturowy
-transferaza glutationowa, obejmuje działanie:
Działanie dodatnie to detoksykacja(benzen, WWA, chlorowcopochodne nitrobenzenu), obejmuje ono: działanie katalityczne, wiązanie ksenobiotyku na powierzchni, wiązanie kowalencyjne między ksenobiotykiem, a centrum aktywnym. Działanie ujemne to aktywacja metaboliczna(dichloroetylen, tetrafluoroetylen, dichloroetan)
Sprzęganie z siarczanami
fenol kwas fenylosiarkowy
aktywny siarczan
H2SO4+ ATP…
… lub mogą być łatwiej wydalane, np. benzen do fenolu
♣reakcje 2 fazy= sprzęganie= biosynteza= koniugacja, polegają na łączeniu zw. obcego ze zw. endogennym np. kwasem siarkowym, glukuronowym, dzięki czemu powstają zw. łatwiej wydalane, np. fenol do kwasu fenyloglukuronowego, fenylosiarkowego
♣zw. mogą brać udział tylko w reakcjach 2 fazy jeśli mają już jakąś gr. funkcyjną np. kwas benzoesowy, który podlega reakcji…
…(benzen-fenol, toluen- kwas benzoesowy)
∗WWA, chlorek winylu, morfina, DDT, nitrozoaminy, paration
-niemikrosomalne(etanol-aldehyd octowy, ald. octowy-kwas octowy, aminy-aldehydy)
Redukcja
-frakcja mikrosomalna(nitrobenzen-anilina)
∗żółcień masłowa, nikotyna
-niemikrosomalne(As - As , aldehyd- alkohol)
hydroliza
-frakcja mikrosomalna(epoksyd-diol)
∗WWA
-frakcja niemikrosomalna(ester+ woda= kwas+ alkohol…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz