Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 14

Nasza ocena:

5
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1036
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 14 - strona 1 Chemia i fizyka gleb - notatki z wykładu 14 - strona 2

Fragment notatki:


Fazy rozkładu substancji organicznej 1) Faza inicjalna – obejmuje procesy hydrolizy i utleniania zachodzące w substancji organicznej   bezpośrednio po obumarciu. Największym zmianom ulegają związki aromatyczne i białkowe. Zmiana zabarwienia obumarłych  części roślin. 2) Faza mechanicznego rozkładu – rozdrabnianie materi  organicznej pod wpływem makro- i  mezofauny. Część zmienionej substancji organicznej ulega przemieszczeniu w wymieszaniu ze  składnikami masy glebowej. 3) Faza mikrobiologicznego rozkładu – mikroflora i mikrofauna glebowa powoduje przemianę  substancji organicznej w związki nieorganiczne (gnicie i butwienie) Makro- i mezofauna glebowa: krety, myszy i inne gryzonie, ślimaki, roztocze, nicienie, skoczogonki,  larwy owadów i mrówki Szybkość rozkładu resztek roślinnych zależy od składu chemicznego substancji organicznej. Im  większa zawartość ligniny, tym wolniejszy jest proces rozkładu substancji organicznej. Rośliny motylkowe  trawy  zioła  krzewy liściaste  drzewa liściaste  drzewa iglaste   wrzosy Resztki roślinne i zwierzęce niezmumifikowane Mineralizacja humifikacja (całkowity rozpad) (przebudowa i rozpad substancji        organicznej  oraz synteza produktów rozkładu) gnicie w warunkach    butwienie w warunkach swoiste związki  beztlenowych tlenowych próchniczne (kwasy CO2, H2O, CH3, NH3,  CO2, H2O, NO3-, PO43-, humusowe, huminy) H2S i inne SO42- i inne ¾ do 4/5 substancji organicznej        ¼ - 1/5 substancji org.  Próchnica jest bezpostaciowym (amorficznym) związkiem organicznym, który tworzy się w  wyniku   mikrobiologicznego   i   fizykochemicznego   procesu   zwanego   procesem   humifikacji  (Musierowicz).  Próchnica   jest   złożoną   i   dość   trwałą   mieszaniną   brunatnych   i   ciemnobrunatnych  amorficznych   substancji   koloidalnych   powstała   w   wyniku   modyfikacji   pierwotnej   tkanki  roślinnej lub w wyniku syntezy przez różne organizmy glebowe (Buckman) Z   chemicznego   punktu   widzenia   próchnicę   można   określić   jako   produkt   kondensacji   polifenoli   i  aminokwasów powstający w glebie pod wpływem działań mikroorganizmów. Zawartość próchnicy w poziomie A Nazwa gleby Zawartość próchnicy % t/ha Bielicowe 0,6 – 1,8 18 – 54 Płowe 1,2 – 2,3 36 – 69 Brunatne 1,5 – 2,5 45 – 75 Czarnoziemy 2,6 – 4,0 78 – 120 Mady 1,1 – 4,2 33 – 126 Czarne ziemie 1,8 – 5,6 54 – 168 Rędziny  2,0 – 6,0 60 – 180 

(…)

…*1,724
Zawartość próchnicy w glebie zależy od:
 Sposobu użytkowania gleby (mniejsza w glebach uprawnych niż w glebach darniowych,
uprawie roślin okopowych towarzyszy obniżka zawartości próchnicy)
 Jakości i ilości związków organicznych dostarczanych do gleby
 Tempa humifikacji związków organicznych w glebie i mineralizacji próchnicy
 Właściwości fizycznych, chemicznych i fizykochemicznych gleby
 Zawartość N organicznego w glebie
 Składu granulometrycznego gleby (mniejsza zawartość w glebach piaszczystych niż w
zwięźlejszych)
Sposoby zwiększania zawartości próchnicy w glebie:
 Uprawa wieloletnich roślin motylkowych i traw
 Stosowanie nawozów organicznych (obornik, komposty, gnojowica, nawozy zielone, torf)
 Dobór roślin dostarczających dużo resztek pozbiorowych (odpowiednie zmianowanie…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz