Formy i typy próchnicy w glebach

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1526
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy i typy próchnicy w glebach - strona 1 Formy i typy próchnicy w glebach - strona 2

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron.
FORMY I TYPY PRÓCHNICY W GLEBACH Kubiena opierając się na stosunkach wodnych, w jakich tworzyły się substancje próchnicze, wyróżnił 2 grupy form próchnicy:
lądowe lub ziemne charakterystyczne dla gleb leśnych wytworzonych z utworów mineralnych poza zasięgiem trwałego, nadmiernego zwilgocenia.
próchnica surowa - mor (np. ściółka) - najsłabiej przetworzona
próchnica moderowa - moder
próchnica mullowa (mull) - przede wszystkim w glebach uprawnych
półwodne i wodne
próchnica murszowa
próchnica torfowa
próchnica gytiowa
Zawartość próchnicy w glebie Czynniki wpływające na zawartość próchnicy w glebie:
jakość i ilość związków organicznych dostających się do gleby ( strefa roślinno-klimatyczna, warunki bioekologiczne)
tempo humifikacji
tempo mineralizacji
właściwości fizyczne, fizykochemiczne i chemiczne masy glebowej
ilość i jakość zawartych w glebie związków mineralnych
Przykładowe zawartości próchnicy w wybranych glebach w Polsce
Nazwa gleby Zawartość próchnicy [%wag] gleby bielicowe wytworzone z piasków
0,6-1,8
gleby płowe wytworzone z gliny zwałowej
1,2-2,3
czarnoziemy
2,6-4,0
rędziny
2,0-6,0
mady
1,1-4,2
Rola i znaczenie próchnicy w glebie Substancje próchnicze wpływają na właściwości fizyczne, chemiczne i biologiczne gleby w znacznie większym stopniu niż pozostałe składniki masy glebowej.
Wpływ na właściwości fizyczne: poprawa stosunków wodno - powietrznych i termicznych
ciemne zabarwienie powoduje intensywniejsze pochłanianie promieni słonecznych powodując poprawę właściwości cieplnych gleb, przedłuża okres wegetacji
wzrost zawartości próchnicy, zwłaszcza w obecności Ca(Ca - humiany), powoduje powstanie struktury gruzełkowej, co wpływa na polową pojemność wodną, pojemność powietrzną, porowatość i przepuszczalność (wzrost zwięzłości gleb lekkich, obniżenie w glebach ciężkich)
tworzenie wodoodpornej struktury gleb ( woski, smoły i tłuszcze zwiększają hydrofobowe własności gleby - pogarszają stopień zwilżenia, a tym samym warunki wzniosu kapilarnego - obniża o ilość wyparowanej wody glebowej)
zwiększa pojemność wodną gleby ( głównie wody w formie dostępnej)
wpływa na zdolności sorpcyjne (organiczna część KS może pochłonąć 4-12 razy więcej kationów wymiennych niż cześć mineralna)
dzięki zdolności sorpcyjnej regulują stężenie roztworów glebowych (chłoną duże ilości Ca ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz