Gleboznawstwo - wykład 4

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1211
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleboznawstwo - wykład 4 - strona 1 Gleboznawstwo - wykład 4 - strona 2 Gleboznawstwo - wykład 4 - strona 3

Fragment notatki:


I C Gleby bielicoziemne Czynniki glebotwórcze:  klimat: umiarkowany chłodny, wilgotny (1000mm opadów rocznie, średnia temp roczna ok. 1°C)  roślinność: w terenach nizinnych bory świeże i mieszane w górach bory jodłowo – świerkowe,  świerkowe  skała macierzysta: skały ubogie w składniki o charakterze zasadowym (piaski  różnej genezy,  zwietrzeliny skał magmowych kwaśnych – granit, zwietrzeliny gnejsów i piaskowców o spoiwie  krzemionkowym Geneza:  intensywne wietrzenie i rozkład minerałów pierwotnych (uwalnia się krzemionka, wodorotlenki Fe i  Al, mogą tworzyć się minerały ilaste, ale szybko ulegają destrukcji)  gromadzenie dużej ilości substancji organicznej w postaci ściółki na powierzchni gleby (tworzenie się  dużej miąższości poziomu organicznego)  przemywny wpływ gospodarki wodnej   wypłukiwanie z poziomu O ruchliwych kwasów humusowych (fulwowych) pod wpływem silnie  zakwaszonej wody opadowej  tworzenie łatwo rozpuszczalnych kompleksowych połączeń kwasów humusowych z jonami Fe i Al w  górnej mineralnej części profilu  przemieszczanie się tych połączeń w głąb profilu, gdzie ulegają wytrąceniu tworząc poziom  eluwialny B (spodic) Cechy i właściwości:  skała macierzysta przepuszczalna, uboga w składniki pokarmowe dla roślin   bardzo mała ilość minerałów ilastych lub ich brak  silne zakwaszenie w całym profilu  niska pojemność sorpcyjna i bardzo mała zdolność buforowa  małej miąższości poziom próchniczny lub jego brak  próchnica kwaśna i wysycona jonami wodoru Typy:  II C 1. Gleby rdzawe – tworzą się w wyniku procesu rdzawienia   II C 2. Gleby bielicowe – tworzą się w procesie bielicowienia  II C 3. Bielice – w procesie bielicowania II C 1. Gleby rdzawe Powstają z silnie przepuszczalnych piasków luźnych lub słabo gliniastych pod kwasolubnymi zbiorowiskami  boru mieszanego sosnowo – dębowego lub kwasowego zbiorowiska lasu mieszanego bukowo – dębowego. Gleby rdzawe tworzą się w wyniku procesu rdzawienia, który polega na powstawaniu nieruchliwych  połączeń kompleksowych próchnicy z półtoratlenkami. Uwalniające się za pomocą wietrzenia minerałów  pierwotnych Duże ilości wolnego Fe i Al nie związanego próchnicą tworzą rdzawe otoczki na ziarnach  mineralnych. Cechy i właściwości:  Budowa profilu O – ABv – Bv – C  Małej miąższości poziom organiczny (kilka cm)  Typ próchnicy: moder; miąższość poziomu ABv ok. 20cm  Odczyn kwaśny lub bardzo kwaśny (pH = 3 – 5)

(…)

… spowodowana jest:
- wysokim poziomem wód gruntowych
- stagnowaniem wód opadowych na nieprzepuszczalnym podłożu
Obejmuje ono dolną i środkową część profilu glebowego, gdzie w warunkach beztlenowych zachodzą
procesy glejowe.
Rzędy: III A Gleby glejobielicoziemne
III B Czarne ziemie
III C Gleby zabagniane
Czarne ziemie
- klimat: umiarkowany oceaniczny lub kontynentalny
- roślinność: łąkowa przy udziale…
… w warunkach dużej wilgotności w powierzchniowej części profilu
 Przemiana substancji organicznej w związki próchniczne
 Tworzenie połączeń kwasów humusowych wysyconych wapniem i iłem koloidalnym i powstanie
związków organiczno – mineralnych
 Rozwój procesów glejowych w dolnej części profilu glebowego
Typ: czarne ziemie
Cechy i właściwości:
 Budowa profilu A – Cca – G
 Poziom próchniczny ponad 40cm barwy…
… ściółki)
- Of – butwinowy (ciemnobrunatne rozdrobnione i częściowo rozłożone resztki roślin, poprzerastane
korzeniami roślin i strzępkami grzybni)
- Oh – epihumusowy (barwy brunatno - czarnej lub czarnej z silnie rozłożonymi resztkami roślin i z
dużym udziałem próchnicy bezpostaciowej zmumifikowanej, poprzerastanej korzeniami)
 Brak poziomu próchniczego lub jest bardzo słabo wykształcony (A)
 Poziom…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz