Gleboznawstwo - wykład 1

Nasza ocena:

5
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Gleboznawstwo - wykład 1 - strona 1 Gleboznawstwo - wykład 1 - strona 2 Gleboznawstwo - wykład 1 - strona 3

Fragment notatki:


Diagnostyczne poziomy powierzchniowe (epiderony) Określane są symbolem A Poziomy te są ciemno zabarwione o różnym stopniu szarości w zależności od zawartości materi  org. Poziom powierzchniowy  mollie  (miękki) Cechy wyróżniające:  trwała struktura gruzełkowata lub ziarnista  nasycenie kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym wyższe lub równe 50%  zawartość węgla organicznego co najmniej 0,5Corg  miąższość poziomu min 10cm gdy zalega bezpośrednio na skale litej oraz 25cm w innych glebach  mineralnych o uziarnieniu piasków słabogliniastych i drobniejszym 0,6Corg  zawartość fosforu rozpuszczonego w 1% kw cytrynowym poniżej 109mgP/kg gleby Poziom podpowierzchniowy  umbrie Cechy wyróżniające takie same, ale nasycenie kompleksu sorpcyjnego kationami o charakterze zasadowym  poniżej 50% Diagnostyczne poziomy podpowierzchniowe Wytworzyły się poniżej poziomu powierzchniowego. Określane symbolem B lub E Poziom podpowierzchniowy  cambie , Bbr Cechy wyróżniające:  uziarnienie piasków gliniastych, glin, pyłów, iłów  struktura agregatowa różnego kształtu i wielkości  min ilaste o sieci krystalicznej 2:1  intensywne przemiany morfologiczne wyrażane określoną barwą  nie wykazują scementowania ani stwardnienia konsystencji Charakterystyczny dla gleb brunatnych, czarnych ziem, czarnoziemów Poziom podpowierzchniowy  albie , Ees Jest powiomem eluwialnym, z którego przy układach rozpuszczalnych frakcji próchnicy zostały wymyte  niektóre produkty rozkładu minerałów (glin, żelazo). Cechy wyróżniające:  wzbogacenie w SiO2  charakterystyczne wybielenie poziomu z odcieniem mniej lub bardziej szarym  uziarnienie piasku luźnego lub słabogliniastego  w składzie min dominuje kwarc Występowanie w glebach bielicowych. Poziom podpowierzchniowy  spodie , Bhfe Jest to poziom iluwialnej akumulacji półtoratlenków żelaza i glinu oraz próchnicy Cechy wyróżniające:  uziarnienie odpowiada najczęściej piaskom luźnym  struktura od rozdzielnoziarnistej do spoistych agregatów scementowanych wymytymi związkami  żelaza i glinu  w agregatach brak min ilastych pęczniejących o strukturze 2:1  zwiększona zawartość półtoratlenków i próchnicy w stosunku do poziomów nadległych pod nimi  leżących  dodatnie wskaźniki iluwiacji  akumulacja kompleksów żelazisto-glinowo-próchnicznych ulegających ekstrakcji w 0,1M  pirofosforanu sodu 5,8 Corg Al    Fe  25  nie zawiera węglanów  odczyn kwaśny (pH 3-5)  wysycenie kompleksów sorpcyjnych kationami o charakterze zasadowym 20%

(…)


| i procesów glebotwórczych
 podtyp |
 rodzaj
 gatunek
| pochodzenie skały macierzystej
|
Def: dział, rząd, typ gleby, podtyp gleby, rodzaj gleby -> skrypt
Dział I – Gleby litogeniczne
Główny czynnik glebotwórczy – skała macierzysta i jej skład min. i granulometryczny wpływa na budowę
oraz właściwości gleby.
Rząd:
IA – gleby mineralne bezwęglanowe słabo wykształcone
IB – gleby wapniowcowe o różnym stopniu rozwoju
I A – gleby mineralne bezwęglanowe słabo wykształcone
Rząd ten obejmuje gleby w początkowej fazie rozwoju.
Budowa profilu glebowego:
(A) C – R
gleba inicjalna
(A) C – C
gleba inicjalna
A C – C gleba słabo wykształcona
Materiał glebowy tworzy się głównie pod wpływem wietrzenia fizycznego. Części mineralne powstałego
utworu są słabo powiązane z materiałem organicznym (A) – inicjalny poziom…
… niewęglanowych skał masywnych
 profil bardzo płytki o budowie: (A) C – R
zwietrzelina nie przekracza 10cm
 różny stopień zakwaszenia
 poziom (A) C zawiera znaczne ilości odłamków skał macierzystych i bardzo mało próchnicy
 poziom (A) C zalega bezpośrednio na litej skale – R
Pokrywę roślinną tworzą zespoły zbiorowisk naskalnych lub muranowych (skucina i kostrzewa miękka,
trzcinnik owłosiony, pojedyncze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz