Epipedony

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Epipedony - strona 1 Epipedony - strona 2

Fragment notatki:

Korabiewski. Notatka składa się z 2 stron.
DIAGNOSTYCZN POZIOMY POWIERZCHNIOWE EPIPEDONY - diagnostyczne poziomy powierzchniowe
Utworzyły się w powierzchniowej warstwie (poziom próchniczy)
- ciemno zabarwione dzięki zawartości materii organicznej
- zawierają silnie zwietrzały materiał niekiedy mocno przemyty
- mogą być przykryte aluwiami cienko osadami eolicznymi
POZIOM MOLLIC- miękki, trwała struktura gruzełkowa, ziarnista, dlatego większość poziomu jest miękka, 2,5% lub więcej węgla organicznego, miąższość 10-25cm
POZIOM MELANIC- ciemny, szary, trwale zawierający musz
POZIOM PLAGGEN- DARŃ- zawiera w całej miąższości odłamki ceramiki, warstwa próchniczna wytworzona pod wpływem nawożenia obornikiem, ciemno zabarwiona masa mineralno-organiczna POZIOM ANTHROPIC- podobny do mollic
POZIOM HISTIC- powierzchniowy poziom organiczny gleb mineralnych, gytie, muł, torf, dużo materii organicznej, mniej niż 30cm miąższości
POZIOM OCHRIC- blady
ENDOPEDONY - wewnątrz gleby poniżej poziomu powierzchniowego
- na skutek erozji mogą występować na powierzchni terenu
POZIOM CAMBIC- intensywne przemiany materiałów glebowych, charakterystyczny dla gleb brunatnych, glejowych, czarnoziemów, mad, dzieje się tak w wyniku działania korzeni fauny glebowej, procesów mrozowych, pierwotne cechy materiału macierzystego tego poziomu zostały całkowicie zniszczone łącznie z warstwami w utworach aluwialnych lub w innych osadach wodnych
POZIOM SIDERIC Bv- POZIOM RDZAWY- cechy analogiczne do cambic, ale materiał piaszczysty jest BEZWĘGLANOWY, stropowa część przyległa bezpośrednio do poziomu akumulacyjno-próchnicznego, a spągowa wyraźnie przechodzi w skałę macierzystą, 30-70cm;
POZIOM LUVIC- EET- zubożony w materiały ilaste, poziom wymycia pozbawiony pierwotnych węglanów i soli, pozbawiony frakcji ilastej
POZIOM ARGILLIC- BIAŁY Bt- nagromadzona frakcja ilaste poniżej poziomu eluwialnego, ale może występować w stropie gleby w przypadku gdy jej część została zdenudowana, ma dużo iłu- kaolinitu, otoczki ilaste
POZIOM NATRIC
Sód, specyficzny poziom wymywania frakcji ilastej, który poza cechami poziomu argillic wyróżnia się strukturą pryzmatyczną lub częściej słupową w stropie
POZIOM ALBIC (biały)
Poziom eluwialny z którego w sposób selektywny, przy udziale rozpuszczalnych frakcji próchnicy, zostały wymyte niektóre produkty rozkładu minerałów, zwłaszcza glin i żelazo
Dzięki wymyciu ten poziom uległ względnemu wzbogaceniu w SiO2 oraz charakterystycznemu wybieleniu, a zalegający pod nim poziom iluwialny, wzbogacony w nabyte związki, uzyskał barwę rdzawą i został w mniejszym lub większym stopniu scementowany


(…)

… intensywnej uprawy rolniczej w procesie iluwiiacji próchnicy, frakcji pyłowych i ilastych wynoszonych z poziomu uprawnego
POZIOM PLACIC
Warstwa scementowana tlenkami żelaza lub żelaza i manganu, 2-10mm, występowanie tego poziomu wiąże się z warstwowaniem materiału macierzystego
POZIOM FRAGILIC
Stwardniały o dużym zagęszczeniu materiału glebowego, w glebach gliniastych, rzadziej piaszczystych, może zalegać…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz