Geografia polityczna i gospodarcza - strona 2

note /search

Davies - Europa, eurocentryzm

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1834

Davies EUROPA EUROCENTRYZM - Eurocentrym - uważanie Europy za coś lepszego całkowicie odrębnego oraz lekceważenie potrzeby uwzględniania również pozaeuropejskich punktów widzenia - Guizot - utożsamiał europejską cywilizacje z wolą Bożą, Europa= Ziemia Obieca na , Europejczycy=

Europa środkowa i jej specyfika przestrzenna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1120

Temat: Europa Środkowa i jej specyfika przestrzenna Od 1989 r., kiedy Europa Środkowa zaczęła się wyzwalać z systemu komunistycznego oraz zależności od ZSRR, problemy Europy Środkowej stały się bardzo aktualne. Pierwszym krajem, który od...

Europa środkowo-Wschodnia według Andrzeja Czarnockiego

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1876

Europa Środkowo-Wschodnia według Andrzeja Czarnockiego Region Europy Środkowej i Wschodniej w systemie stosunków międzynarodowych istniejących pod koniec lat 80 ubiegłego stulecia nie istniał. Nieobecność ta wynikała z podziału Starego Kontynentu tylko na 2 przeciwstawne bloki o charakterze wojsk...

Geografia polityczna 1

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 252
Wyświetleń: 2275

Geografia polityczna temat nr 1 Otok Geografia polityczna ; jej podstawowe atrybuty to proces polityczny i przestrzeń . Tematyka badawcza : 1)badanie obszarów politycznych 2)państwo 3)podejście behawioralne do procesów politycznych Dzieje tematyki badawczej: -Arystoteles ,IV w p.n.e.,badał zal...

Geografia przemysłu - wykład 14

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1015

Temat 14: Geografia przemysłu Przemysł jest działem produkcji materialnej zajmującej się wydobywaniem bogactw mineralnych, a także przetwarzaniem tych bogactw oraz innych surowców naturalnych na środki produkcji i konsumpcji. Kraje o silnie rozwiniętym przemyśle: USA, Japonia, Niemcy, W.Brytania...

Geograficzno polityczne problemy ludnościowe

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 574

geograficzno polityczne problemy ludnościowe Polityka geograficzna - system przedsięwzięć państwa w kierunku pożądanego typu reprodukcji i ruchu ludności, środki stosowane przez państwo maja charakter prawny ekonomiczny, społeczny i propagandowy -obecnie niezwykle szybki wzrost ludności naszego...

Geopolityka, ekopolityka, globalizacja

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 1617

S. Otok - „Geografia polityczna - geopolityka, ekopolityka, globalizacja” 7-28 1.Metodologiczne problemy geografii politycznej. Kształtowanie się pojęć i podstawowych kierunków geografii politycznej w ujęciu historycznym. - korzenie - arysto...

Geopolityka - temat 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 959

Temat 2. Geopolityka Geopolityka- termin stworzony przez Rudolfa Kjellena w końcu XIX wieku. Już w XVIII wieku Turgot pierwszy zajął się związkami między geografią, historią i państwem. W XIX wieku geografia przestała być fizyczna. Coraz większe znaczenie miała aktywność człowieka wpływająca na...

Górny Śląsk - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 910

Górny Śląsk Spór polsko - niemiecki Największe zaangażowanie ententy w środkowej Europie Duży minus → bezpośrednio przed rozbiorami zimie te nie należały do Polski Potencjał przemysłowy → najważniejszy okręg węglowy + hutniczy Europy → 1/3 produkcji przemysłu ciężkiego całych Niemiec (drugi po US...

Internacjonalizacja a internalizacja w polityce państw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 308
Wyświetleń: 2065

Plan referatu Internacjonalizacja a internalizacja w polityce państw. Referat na podstawie artykułu Iwony Wyciechowskiej. Wstęp Próba ustalenia przedmiotów i podmiotów internacjonalizacji. Współzależność internacjonalizacji i internalizacji. Wpływ państwa na internalizację. Przejawianie się i...