Europa środkowa i jej specyfika przestrzenna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1071
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Europa środkowa i jej specyfika przestrzenna - strona 1 Europa środkowa i jej specyfika przestrzenna - strona 2

Fragment notatki:


Temat: Europa Środkowa i jej specyfika przestrzenna Od 1989 r., kiedy Europa Środkowa zaczęła się wyzwalać z systemu komunistycznego oraz zależności od ZSRR, problemy Europy Środkowej stały się bardzo aktualne. Pierwszym krajem, który odrzucił komunistyczny system była Polska. Można powiedzieć, że te 45 lat komunizmu to okres sztucznej separacji Europy Środkowej od reszty Europy. Przytoczę pojęcie Mitteleuropy, które jest łączone z pojęciem Europa Środkowa. Niektórzy uważają, że oba te pojęcia, czyli Mitteleuropa oraz Europa Środkowa są synonimami, jednak Marcin Rościszewski udowadnia, że są to pojęcia, które się w ogóle nie pokrywają. Pojęcia Mitteleuropy pojawiło się w XIX w. i był to wyraz ówczesnej niemieckiej wizji geopolitycznej i ideologicznej odzwierciedlającej określone układy i perspektywy polityczne. Wiadomo, że dążyły do poszerzenia swoich wpływów na tereny Cesarstwa Austro-Węgierskiego, Bałkanów, Turcji, Bliskiego Wschodu jak również Rosji. Trzeba pamiętać o tym, iż granice Mitteleuropy nie zostały nigdy określone. Sama idea Mitteleuropy ponownie odżyła w okresie międzywojennym w geopolitycznych koncepcjach Niemiec hitlerowskich, jednak dotyczyła ona innej przestrzeni i innej rzeczywistości. Wraz z upadkiem Niemiec w 1945 r. pojęcie to wydawało się przebrzmiałe. Kolejny powrót koncepcji Mitteleuropy odrodził się po II wojnie światowej. Był to efekt tęsknoty za pokojem, który występował na obszarze Austro-Węgier przed I wojną światową. Opiszę teraz temat stosunków Europy z Rosją. Z punktu widzenia geopolitycznego do I wojny światowej Europa i Rosja stanowiły pewną jedność funkcjonalną. W okresie pierwszej rewolucji przemysłowej dokonywały się liczne przemiany gospodarcze, polityczne i cywilizacyjne. W Europie proces ten przebiegał z Zachodu na Wschód. Rosja stała się w tym czasie terenem przyciągającym obce kapitały i inwestycje. Proces ten został bardzo szybko ukrócony przez komunistów, który w 1917 r. zdobyli władzę nad Rosją. Całkowicie odseparowali Rosję od europejskich i światowych procesów rozwojowych. Koncepcja państwa „diamatu” doprowadziła Rosję do głębokiego kryzysu strukturalnego (gospodarki, społeczeństwa...). Efektem I wojny światowej (dla Rosji), było przekreślenie dotychczasowych rezultatów, jakie osiągnęła dzięki realizacji doktryny imperialnej. Klęska Rosji w bitwie pod Warszawą w 1920 r. uniemożliwiła Rosji narzucenie swojego panowania Niemcom oraz Węgrom. Terytorium Rosji uległo uszczupleniu na Zachodzie. Omówię teraz drugi podział przestrzeni europejskiej i utworzenie „imperium zewnętrznego”. W okresie międzywojennym (do 1918 r.) w Europie Środkowej powstało wiele nowych państw, był to w głównej mierze rezultat przegranej wojny przez mocarstwa centralne oraz efekt rewolucji w Rosji. Prawie we wszystkich krajach były liczne grupy mniejszości etnicznych, przez co powstawały liczne konflikty na tle etnicznym.

(…)

…, przez co powstawały liczne konflikty na tle etnicznym.
Wybuch II wojny światowej spowodował kolejne zmiany. Związek Radziecki włączył do swojego terytorium kraje bałtyckie, niektóre obszary Finlandii, wschodnie obszary Polski międzywojennej, część Rumunii - Mołdawię oraz część Czechosłowacji - Ruś Zakarpacką. Związek Radziecki w rezultacie konferencji w Teheranie, Jałcie i Poczdamie wymógł na Wielkiej Brytanii…
… sowieckiego fundamentalizmu komunistycznego. Celem było wprowadzenie Radzieckiego modelu państwa.
Trwał do 1989 r. - odstąpienie od części represji, próby racjonalizacji systemu gospodarczego (bez sukcesów).
W Polsce i na Węgrzech pojawiły się próby wprowadzenia reform. Na Węgrzech po 1956 r. przyspieszono i zakończono proces kolektywizacji rolnictwa. W Polsce w 1956 r. nastąpiła spontaniczna reprywatyzacja
… model postępowania, model „diamatu”. Miało to polegać na nacjonalizacji przemysłu, banków, komunikacji, kolektywizacji rolnictwa, gospodarce centralnie dyrygowanej.
Związek Radziecki narzucił krajom Europy Środkowej wspólny model rozwoju. Kraje te zostały zmuszone do rozbudowania własnego kompleksu przemysłowego. Chodziło głównie o rozwój przemysłu ciężkiego (zbrojeniowego, energetycznego, górnictwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz