Geografia polityczna i gospodarcza - strona 3

Angielski czynnik narodowo i panstwowo-twórczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 637

T: JĘZYK ANGIELSKI NA ŚWIECIE JAKO CZYNNIK NARODOWO- I PAŃSTWOWOTWÓRCZY. Językoznawca zwraca głównie uwagę na trzy typy klasyfikacji: genetyczną(nazywana również historyczną), geograficzną i typologiczną. Socjolingwistyka uwzględnia prestiż i przewagę jednego języka nad drugim, ich kontakt. Dla ...

Angielski czynnik narodowo i państwowo-twórczy

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 63
Wyświetleń: 840

J. Serwański, Język angielski jako czynnik narodowo- i państwowo-twórczy , „Sprawy Narodowościowe” 1996, z.1 Plan wypowiedzi: Krótki rys rozwoju historycznego. Czynniki decydujące o popularności języka angielskiego. Występowanie języka angielskiego na świecie i jego znaczenie jako czynnika nar...

Katolicyzm - geografia polityczna i gospodarcza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 0
Wyświetleń: 602

Katolicyzm Chrześcijaństwo wzięło swą nazwę od Jezusa, przez Greków nazywanego Christos („Pomazaniec”). Była to postać historyczna, o której wspomina Żydowski historyk Józef Flawiusz oraz dwaj dziejopisarze rzymscy, Tacyt i Gajusz Swetoniusz. Palestyna od roku 63 p.n.e. znajdowała się pod panowan...

Kolonializm - geografia politczna i gospodarcza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1078

Kolonializm - polityka podboju i przejmowania obcych terytoriów oraz podporządkowania sobie zamieszkującej tam ludności. Europa zaczęła go w XV/XVI w. Europejski kolonializm ma związek z odkryciami geograficznymi. Cel: Zdobycie, wprowadzen...

Koncepcje geopolityczne lwowskiej szkoły geograficznej

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1820

D. Jędrzejczyk Koncepcje geopolityczne lwowskiej szkoły geograficznej, „Czasopismo geograficzne” 1998, nr 2 Dobiesław Jędrzejczyk w swojej pracy mówi o dwóch nurtach jakie zaistniały pod koniec XIX wieku, ich pojawienie się było związane z odrodzeniem Polski. A co za tym idzie określeniem obszar...

Koniec brytyjskiej obecnści w Hongkongu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 1148

Koniec brytyjskiej obecności w Hongkongu Hongkong, niegdyś mała wioska rybacka, jest dziś jedną z wielkich metropolii, liczącą kilka milionów mieszkańców (w tym Chińczyków i wielu imigrantów), ośrodkiem giełdy i centrum finansowo-handlowym. Nie ma wątpliwości, że rozwój taki był możliwy tylko za ...

Ludność - geografia polityczna i gospodarcza

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 875

Ludność świata zróŜnicowana jest pod względem rasowym pod względem m.in. koloru skóry,włosów,  rodzaju owłosienia, kształtu czaszki, nosa,warg oraz grupy krwi. ZróŜnicowanie ludności jest efektem  długotrwałej izolacji oraz moŜliwości wza...

Mitteleuropa. Definicja Geograficzna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889

TEMAT: "Mitteleuropa. Definicja Geograficzna" B. Barbier "Przegląd geograficzny" 1991 Pojęcie Europy Środkowej jest pojęciem historycznym. Jednakże dwa słowa, które je tworzą, mają również znaczenie geograficzne. Przede wszystkim trzeba określic fizyczne znaczenie omawianej M...

Nazwy państw europejskich

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 728

„ Nazwy państw europejskich” na podstawie artykułu „Nazwy państw współczesnych - próby typologii” (A .Matan , S.Sagan , B.Witosz) „ Jeśli mamy mówić sensownie, a nie tylko wydawać puste dźwięki, to musimy przypisać jakieś znaczenie używanym słowom, a znaczenie, jakie naszym słowom przypisujemy,...

Nazwy państw współczesnych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 301
Wyświetleń: 966

Nazwy państw współczesnych - próby typologii W swoim artykule, zawartym w czasopiśmie Studia Nauk Politycznych, Andrzej Matan, Stanisław Sagan i Bożena Witosz podejmują próbę typologii nazw współczesnych. Zwracają uwagę na ich przeobrażenia, wpływ zmian ustrojowych na ewolucję owych nazw. Ukazują...