Mitteleuropa. Definicja Geograficzna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Mitteleuropa. Definicja Geograficzna - strona 1 Mitteleuropa. Definicja Geograficzna - strona 2

Fragment notatki:


TEMAT: "Mitteleuropa. Definicja Geograficzna" B. Barbier "Przegląd geograficzny" 1991
Pojęcie Europy Środkowej jest pojęciem historycznym. Jednakże dwa słowa, które je tworzą, mają również znaczenie geograficzne. Przede wszystkim trzeba określic fizyczne znaczenie omawianej Mitteleuropy. Europa Środkowa jest wiec regionem, wynikiem kształtowania przestrzenie przez człowieka. Cechy geograficzne na których można by sie oprzeć to : organizacja (Przestrzeni rolniczej, typy struktury i krajobrazy przemysłowe, wpływy etniczne a nawet style pomników czy też zwykłych domków krótko mówiąc to co prowadzi do uznania przestrzeni za jednorodną, określoną napodstawie wspólnych cech, jak też granic lub obszarów przejściowych. Pojęcie Europy Środkowej może być zastosowane do krajów zajmujących położenie centaralne w Europie (grosso modo), położenie centralne w Europie, nie odwołując się w tym celu do ścisłej geometryczności. Na kontynencie naszym znajduje się więc Europa Środkowa, która przeciwstawia się Europie Północnej, Europie Wschodniej, Europie trzech półwyspów śródziemnomorskich i Europie Zachodniej. Do tego środka należą Niemcy, Szwajcaria, Austria, Węgry, Czechosłowacja i Polska. Jak to podkreśla badacz tego tematu V. REY centralność i centrum nie mają tego samego znaczenia. Centralność zakłada bowiem, iż centrum tworzy silny biegun, który przez swą demografię i autonomię przyciąga słabsze peryferie. Tę właśnie role pełniły przede wszystkim ludy germańskie. Zaś E. de Martonne podkreśla, że ta Europa Środkowa przeciwstawiana jest z jednej strony Wschodowi, masywnemu i olbrzymiemu, a z drugiej zaś Zachodowi, który jest mniejszy i bardziej otwarty na Atlantyk. Poruszając temat klimatu mówi sie, że Europa Środkowa ma klimat półkontynentalny, różniący się od klimatów oceanicznego, śródziemnomorskiego, kontynentalnego rosyjsko-syberyjskiego i nordyckiego,które są charakterystyczne dla ziem ją otaczających. Równocześnie podkreśla się przejściowy charakter tego klimatu, między lagodnym klimatem świata atlantyckiego a surowym klimatem kontynentalnym. Dodajmy do tego, że znaczna różnorodność urzeźbienia mnoży klimaty lokalne, zgodnie z położeniem w górach czy kotlinach. Są to tzw mikroklimaty nakładające sie na siebie w Europie Środkowej, co komplikuje analizę, lecz nadaje pewne cechy jedności, w przeciwieństwie do światów oceanicznego i kontynentalnego, które są na dużych obszarach bardziej homogeniczne. Ten podstawowy charakter przejściowy można odnaleźć w gleboznawstwie i bio~eografii. Brak jest gatunków roślin i zwierząt charakterystycznych dla Europy Srodkowej. Dochodząc do winiosków można śmiało stwierdzić, iż istnieją cechy jedności fizycznej Mitteleuropy, jednakże charakter przejsciowy we wszystkich aspektach geograficznych nie pozwala na wyznaczenie wyraźnych granic.

(…)

… ich zachowań i odruchów, siłe przywiązania do ojczyzny definiowanej bardziej jako idea, z którą się utożsamiają. Przynależność do Europy i cywilizacji zachodniej jest widoczna nawet jeśli echo tej ostaniej dochodziło osłabione. Charakter przejściowy pomiędzy tym zachodem a wschodem rosyjsko­azjatyckim jest zasadniczy. Germańskie wyrażenie "Zwischeneuropa" lepiej tłumaczy rzeczywistość niż Mitteleuropa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz