Nazwy państw europejskich

Nasza ocena:

3
Pobrań: 98
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Nazwy państw europejskich - strona 1 Nazwy państw europejskich - strona 2 Nazwy państw europejskich - strona 3

Fragment notatki:


„ Nazwy państw europejskich” na podstawie artykułu „Nazwy państw współczesnych - próby typologii”
(A .Matan , S.Sagan , B.Witosz)
„ Jeśli mamy mówić sensownie, a nie tylko wydawać puste dźwięki, to musimy przypisać jakieś znaczenie używanym słowom, a znaczenie, jakie naszym słowom przypisujemy, musi być czymś, co znamy bezpośrednio.” (Bertrand Russell, Problemy filozofii , 1995, s. 66.)
Nazwa - wyraz lub połączenie wyrazowe nazywające coś lub kogoś; określenie, termin' 1 Każda nazwa posiada treść (czyli znaczenie), oraz zakres (czyli odniesienie), przez co też wyróżnia się nazwy konkretne i abstrakcyjne. 2 -nazwy własne mają denotację ( denotacja (łc. denotatio `oznaczenie' od denotare `określać, oznaczać') - ogół przedmiotów (desygnatów), do których dana nazwa się odnosi...), 3 ale nie mają konotacji ( , w logice - tzw. treść charakterystyczna nazwy, czyli zbiór minimum cech, jakie musi posiadać każdy z przedmiotów, by mogła ona być do niego stosowana) . 4 -nazwy własne nie niosą ze sobą żadnej informacji; ich funkcja polega na tym, że umożliwiają mówienie o jakimś indywiduum; to wyrażenie bezpośrednio oznaczające. 5 Każde państwo ma zazwyczaj dwie nazwy : geograficzną będącą jednocześnie imieniem danego kraju (np. Francja, Japonia ) oraz nazwę oficjalną, którą posługuje się konstytucja, używaną w aktach prawnych i urzędowych państwa, a także stosowaną w dokumentach międzynarodowych (Republika Francuska, Cesarstwo Japonii ).
Bardzo rzadko zdarza się, że państwo ma tylko jedną nazwę (np.Watykan, Barbados, Nowa Gwinea).
Obie nazwy: geograficzna i oficjalna mają ściśle określone, odmienne znaczenia. Różnice między nimi polegają na:
1.Nazwa oficjalna to odzwierciedlenie ustroju danego państwa, składa się z co najmniej dwóch słów. Tworzona jest zarówno z wyrazów potocznych jak i imion własnych (nazw geograficznych) danego kraju ,w większości przypadków najważniejszy element nazwy oficjalnej. Wyrazy potoczne określają typ i formę państwa , oficjalną religię ,władzę lub doktrynę polityczną.
Np. w nazwie Socjalistyczna Federacja Republiki Jugosławii - wyraz potoczny „socjalistyczna” wskazuje na typ i formę państwa. Współcześnie bardzo często w konstrukcji nazw oficjalnych używa się również wyrazu potocznego „republika” ( łac. res publica - dosł. rzecz pospolita; państwo)

(…)

… rozwoju ustroju socjalistycznego w Europie( Albania od 1978 Ludowa Socjalistyczna Republika Albanii). Podobnież Republika Czechosłowacka zmieniła się w 1960 roku na Ludowa Socjalistyczna Republika Czechosłowacka.
Istnieją również państwa , które pomimo wielkich przemian politycznych, ekonomicznych i społecznych, pomimo powstania nowego ustroju przez długi czas nie zmieniły nazw oficjalnych, powstałych w pierwszych latach rewolucji ludowo -demokratycznej. Państwa te to : Węgry (1949-1989 Węgierska Republika Ludowa),
Bułgaria (1946-1990 Bułgarska Republika Ludowa) oraz ,
Polska której nazwa oficjalna zapisana w konstytucji w 1952 do 1989 brzmiała Polska Rzeczpospolita Ludowa.
(Polski termin rzeczpospolita określa państwo jako wspólne dobro i jest dosłownym przekładem łacińskiego res publica. W związku…
…, która wywodzi się od plemiona Polan, zamieszkującego tereny obecnej Wielkopolski. Słowo „Polanie” zostało przejęte od słowa pole, gdyż przypuszcza się, iż głównym zajęciem tego plemienia była uprawa roli lub dlatego, iż po prostu żyli na niezalesionych terenach w odróżnieniu od innych plemion np. Wiślan czy Mazowszan zamieszkujących tereny lesiste. Związek z dniem odkrycia istnieje w przypadku takich państw…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz