Geografia polityczna i gospodarcza - strona 4

Niepodległość Namibii - geografia

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 98
Wyświetleń: 833

Temat VII. Referat na podstawie artykułu M.J.Malinowskiego „Niepodległość Namibii” w „Sprawach Międzynarodowych” nr 10 z 1990 r. Namibia to państwo położone w południowo-zachodniej Afryce nad Oceanem Atlantyckim. Graniczy z pięcioma państwami: A...

Ochrona integracji terytorialnej państwa

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 21
Wyświetleń: 875

Ochrona integracji terytorialnej państwa w prawie międzynarodowym Integralność terytorialna: (niepodzielność ) -Integralność stosunkach międzynarodowych od początków XIX w. - kongres wiedeński 1815 r. - gwarancja integralności Szwajcarii i cz. Sabaudii - kongres paryski 1856 - gwarancja integr...

Państwo jako jednostka geopolityczna

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 133
Wyświetleń: 1645

Państwo jako jednostka geopolityczna Państwo nie wykształciłoby się gdyby nie połączenie dwóch wymiarów tzn. normatywny ( prawo, nakazy, zakazy, obowiązki i uprawnienia ) a także historyczny ( ewolucyjne przekształcanie owych normatywnych składników ) Państwo wyłoniło się z odmętu wspólnot plemi...

Geografia po 1945 roku

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 7
Wyświetleń: 693

Geografia temat 9 Wituch po 1945 roku w wersji skróconej Europa Zachodnia: Alzacja i Lotaryngia: po 1949 roku Niemcy zrzekają się wszelkich pretensji do tych terenów (po zajęciu ich przez aliantów już w '44 były uznawane za bezwzględnie fran...

Porozumienie chińsko-brytyjskie - przyszłość Hongkongu

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 112
Wyświetleń: 630

Andrzej Halimarski „ Porozumienie chińsko-brytyjskie w sprawie przyszłości Hongkongu” Hongkong to maleńka enklawa na południowym krańcu Chin, która w styczniu 1841 została zagarnięta przez Wielką Brytanię. Od 1.07.1997 jest to Specjalny Region...

Źródła ochrony mniejszości narodowych

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 49
Wyświetleń: 630

Geografia plityczna, temat 13 S. Pawlak ,,Ochrona mniejszości narodowych w Europie" PRAWNE I POLITYCZNE źRÓDŁA OCHRONY MNIEJSZOŚCI NARODOWYCH W EUROPIE 1.Geneza ochrony praw mniejszości w Europie Za pierwsze całościowe podejśie prawne do mniejszości narodowych można uznać rzymskie

Prawo międzynarodowe - Shaw

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1134

Shaw „Prawo międzynarodowe” - podmiotowość w prawie międzynarodowym - uwzględnienie wzajemnych praw i obowiązków przynależnych podmiotom w systemie międzynarodowy, a zdolności dochodzenia tych praw, uczestnictwo w życiu społeczności międzynarodowej w połączeniu pewną formą akceptacji ze strony t...

Regiony geopolityczne i ekonomiczne w Europie 2

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 931

Regiony geopolityczne i ekonomiczne w Europie , temat 11 (J. Bohdanowicz, M. Dziecielski „Zarys geografii historycznej i politycznej cywilizacji”, s. 137-158) Cywilizacje I generacji → A. Toynbee: powstanie cywilizacji rolniczych dokonało się na drodze odpowiedzi na niekorzystne zmiany klimatyc...

Regiony gopolityczne i ekonomiczne w europie

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 14
Wyświetleń: 546

Temat 11 : Regiony gopolityczne i ekonomiczne w europie Spór o pojęcie „Europy Srodkowej”, ktore panstwa tak naparwde sie do niej zaliczaja. Dotychczas nie ustalono jednej `obowiazujacej' definicji. Terim ES pojawil sie w XIX wieku jako wyraz niemiekiej wizji geopolitcyznej i ideologicznej ; po z...

Terytorium państwa i jego ochrona

 • Uniwersytet Wrocławski
 • Geografia polityczna i gospodarcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 791

5. TERYTORIUM PAŃSTWA I JEGO OCHRONA POJĘCIE I RODZAJE GRANIC PAŃSTWOWYCH GRANICA- powierzchnia prostopadła do powierzchni ziemi, oddzielająca terytorium jednego państwa od terytorium innego państwa lub od obszaru nie mającego niczyjej suwerenności; oddziela także strefy podziemna i powietrzną ...