Ochrona integracji terytorialnej państwa

Nasza ocena:

3
Pobrań: 28
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ochrona integracji terytorialnej państwa - strona 1 Ochrona integracji terytorialnej państwa - strona 2 Ochrona integracji terytorialnej państwa - strona 3

Fragment notatki:


Ochrona integracji terytorialnej państwa w prawie międzynarodowym Integralność terytorialna: (niepodzielność )
-Integralność stosunkach międzynarodowych od początków XIX w.
- kongres wiedeński 1815 r. - gwarancja integralności Szwajcarii i cz. Sabaudii
- kongres paryski 1856 - gwarancja integralności Turcji - XIX i początek XX w. - traktaty gwarantujące integralność Danii, Korei, Norwegii- wtedy dozwolone jeszcze uciekanie się do siły
- art. 10 Paktu Ligi Narodów - członkowie zobowiązanie szanować i utrzymywać przeciwko wszelkiej napaści zewnętrznej integralność terytorialną i obecną niezależność polityczną wszystkich członków
- Karta Narodów Zjednoczonych - po II WŚ obowiązek poszanowania integralności- centralne miejsce w stosunkach międzynarodowych (zasada formułowana w wielu umowach międzynarodowych, deklaracjach, oświadczeniach rządowych
- art. 2 ust. 4 Karty NZ - zakaz groźby i użycia siły przeciwko integralności terytorialnej i niepodległości jakiegokolwiek państwa= zasada nietykalności terytorium innego państwa (dopiero na konferencji w San Francisco, Francisco Dumbarton Oaks nie było jeszcze)
-Deklaracja KBWE- 1.08.1975 r. - powstrzymanie od wszelkich działań skierowanych przeciw integralności, niepodległości politycznej, jedności któregokolwiek państw uczestniczących, uczestniczących szczególności do wszelkich działań stanowiących groźbę użycia siły lub jej użycia, również zakaz okupacji, innych pośrednich i bezpośrednich aktów przymusu
zwierzchnictwo terytorialne -forma wykonywania przez państwo suwerennośc i na terytorium
- uznany i chroniony przymiot, cecha państwa wynikająca z jego suwerenności
- Berezowski - państwo wykonuje swoją władze na terytorium, dlatego, że istnieje, posiada określone terytorium (zasada rzeczywistości, efektywności)
- sprawowanie w obrębie terytorium wszystkich działań i funkcji właściwych państwu i zapobieganie wykonywania analogicznych działań ze strony innych państw
Aspekt pozytywny zwierzchnictwa: - podporządkowanie władzy państwowej wszystkiego, co się na terytorium danego państwa znajduje i w jego obrębie zachodzi - zwierzchnictwo obejmuje tez bogactwo naturalne kraju
- rezolucja Zgromadzenia Ogólnego ONZ 12.12.1962 r. - uznanie wykonywania stałej suwerenności nad bogactwami i zasobami naturalnymi za zasadniczą część składową prawa do samostanowienia, niezbywalne prawo wszystkich państw do dysponowania zasobami i bogactwami naturalnymi zgodnie z ich własnych interesem narodowym
Zwierzchnictwo personalne: - sprawowane przez państwo w imię obywatelstwa i przynależności państwowej


(…)

… podlegającym jego suwerenności władzę własną, pierwotną, suwerenność na tym terytorium nie może być nigdy przeniesiona z jednego podmiotu prawa międzynarodowego na drugi
- inne stanowiska:
pierwotne nabycie- każde z wyjątkiem cesji/ efektywna okupacja
pochodne - nawet gdy rzeka graniczna zmienia swój nurt
=> dlatego podział odrzucony

…)
1881 r.- Cieśnina Magellana
1888 r.- Kanał Sueski
1901 r- Kanał Panamski (umowa USA/UK)
1.12.1959 r. Antarktyka- demilitaryzacja i neutralizacja
demilitaryzacja i neutralizacja kiedyś - Kraków (1815), Tanger (1923)
bazy wojskowe
-umowa o bazach- cesja dzierżawna lub administracyjna
-Berezowski- 3 cechy bazy terytorialnej
władza terytorialna na terenie bazy
prawo łączności z bazą przez terytorium…
… ratione personae i ratione materiae z uwagi na konieczność współpracy i obrotu międzynarodowego oraz względy bezpieczeństwa zbiorowego Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego
demilitaryzacja i neutralizacja terytorium
Demilitaryzacja- obowiązek zlikwidowania oraz zakaz budowy i utrzymania w przyszłości urządzeń i obiektów wojskowych na określonej części jego terytorium, zakaz…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz