Wykład - Ograniczenia zwierzchnictwa lądowego w świetle prawa międzynarodowego

Nasza ocena:

3
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1218
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Ograniczenia zwierzchnictwa lądowego w świetle prawa międzynarodowego - strona 1 Wykład - Ograniczenia zwierzchnictwa lądowego w świetle prawa międzynarodowego - strona 2

Fragment notatki:

Ograniczenia zwierzchnictwa lądowego w świetle prawa międzynarodowego (serwituty, dzierżawa, bazy wojskowe, demilitaryzacja, neutralizacja, tranzyt)
Wykonywanie zwierzchnictwa terytorialnego może podlegać ograniczeniom wynikającym z prawa zwyczajowego lub umów międzynarodowych. Najważniejsze z tych ograniczeń określa zasada poszanowania suwerenności terytorialnej innych państw. Zgodnie z nią państwo nie może wykorzystywać swojego terytorium w sposób  wyrządzający szkodę innemu państwu. Szczególnymi ograniczeniami wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego są:
1. Demilitaryzacja - Całkowita demilitaryzacja danego terytorium polega na wprowadzeniu  zakazu przebywania i stacjonowania na tym terytorium jakichkolwiek formacji wojskowych,  z wyjątkiem oddziałów porządkowych. Ponadto w strefie zdemilitaryzowanej nie można budować  nowych urządzeń wojskowych, a istniejące należy zniszczyć. Przykładem demilitaryzacji częściowej  jest tworzenie stref bezatomowych, w których nie można umieszczać broni nuklearnej.  2. Neutralizacja - Na terytoriach zneutralizowanych obowiązuje zakaz prowadzenia jakichkolwiek  działań wojennych. Ponadto obszary te nie powinny być wykorzystywane jako baza do prowadzenia operacji wojskowych. Neutralizację szczególnie często stosuje się wobec międzynarodowych dróg wodnych.  Obszarami zneutralizowanymi są m.in. Kanał Panamski i Kanał Sueski. Niektóre obszary zneutralizowane  podlegają jednocześnie demilitaryzacji. Terytoriami zneutralizowanymi i zdemilitaryzowanymi  są m.in.: Antarktyka oraz wyspy Alandzkie. 
3. Bazy wojskowe, czyli stacjonowanie obcych wojsk - Stacjonowanie obcych wojsk jest dość daleko  idącym ograniczeniem zwierzchnictwa terytorialnego, dlatego tez występuje stosunkowo rzadko  i ma zwykle charakter czasowy. Kwestia zakresu jurysdykcji uregulowana jest zwykle  w umowie międzynarodowej zawartej przez państwo pobytu i przynależności. Utworzenie stałej  bazy wojskowej może wiązać się z przekazaniem innemu państwu pełnej jurysdykcji nad obszarem bazy  ( w taki sposób uregulowano m.in. status amerykańskiej bazy wojskowej w Guantanamo na Kubie). 4. Dzierżawa - Instytucja dzierżawy polega na czasowym użytkowaniu części terytorium danego państwa  przez inne państwo. Warunki dzierżawy określone są w umowie międzynarodowej. Najbardziej znaną  współczesną dzierżawą był Hongkong, do 1997 r. administrowany przez Wielką Brytanię. 
5. Serwitut - prawo do korzystania z cudzej nieruchomości w określonym zakresie.
--
Szczególne ograniczenia wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego.
1. Demilitaryzacja i neutralizacja terytorium.
Demilitaryzacja. Wśród ograniczeń zwierzchnictwa terytorialnego ratione materiae wymienia się przede wszystkim demilitaryzację i neutralizację (występują one oddzielnie albo łącznie). Demilitaryzacja zgodnie z umową międzynarodową nakłada na państwo obowiązek zlikwidowania oraz zakaz budowy i utrzymywania w przyszłości urządzeń i obiektów wojskowych na określonej części terytorium, a także zakaz utrzymywania tam sił zbrojnych (może być częściowa lub całkowita). Np. umowa poczdamska przewidywała zupełne rozbrojenie i demilitaryzację Niemiec.

(…)

… do pewnych obszarów, na których wykonują szerokie prawa i władzę w celach wojskowych. Na pozytywną ocenę zasługują takie ograniczenia zwierzchnictwa terytorialnego jak: demilitaryzacja, neutralizacja, strefy bezatomowe, limitowanie zbrojeń, wyeliminowanie pewnych rodzajów broni i zakaz doświadczeń z nimi. (bazy woj. nie)
3. Dzierżawa.
Polega na udzieleniu czasowej zgody przez suwerena terytorialnego…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz