zwierzchnictwo terytorialne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2219
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
zwierzchnictwo terytorialne  - strona 1

Fragment notatki:


zwierzchnictwo terytorialne -
Trail SMelter - ograniczenie wykonywania zwierzchnictwa terytorialnego
Inne ograniczenia:
demilitaryzacja - zakaz przebywania i stacjonowania na danym terytorium sił zbrojnych, także budowy i utrzymywania urządzeń i obiektów wojskowych.
neutralizacja - polega na zakazie prowadzenia działań wojennych na danym terytorium oraz wykorzystywania tego terytorium w charakterze bazy do prowadzenia takich działań.
dzierżawa - czasowe i odpłatne użytkowaniu terytorium innego państwa (np. baza w Sewastopolu).
W jaki sposób państwa nabywają swoje terytoria ?
Zawłaszczenie (okupacja) - rozciągnięcie zwierzchnictwa na terytorium niepodlegającym suwerenności żadnego państwa pod warunkiem, że okupacja jest efektywna oraz jawna. Na tym obszarze państwo powinno rzeczywiście wykonywać kompetencje władcze.
Przyrost - rozciągnięcie zwierzchnictwa na dane terytorium w wyniku działania sił przyrody lub działalności człowieka. Cesja odpłatna - polega na przeniesieniu zwierzchnictwa na danym terytorium w zamian za określoną kwotę pieniężną.
Cesja wzajemna - zamiana części terytorium dwóch państw.
cesja plebiscyt arna - przeniesienie zwierzchnictwa na danym terytorium pod warunkiem uzyskania zgody ludności zamieszkującej to terytorium.
adiudykacja - poddanie sporu terytorialnego rozstrzygnięciu organu międzynarodowego, którego decyzja odnośnie do statusu danego obszaru jest wiążąca.
Zasiedzenie - terytorium podlegające zwierzchnictwu innego państwa i następuje zajęcie go na skutek efektywnego, pokojowego i długotrwałego sprawowania kontroli na tym terytorium. Pod warunkiem braku sprzeciwu ze strony poprzedniego suwerena.
Terytorium państwowe oddzielone jest od innych terytoriów granicami (tj. pionowa płaszczyzna prostopadła do powierzchni ziemi oddzielająca terytorium państwowe od innych terytoriów) oraz jest to płaszczyzna poziomowa oddzielająca przestrzeń powietrzną o przestrzeni kosmicznej (brak wyraźnego rozgraniczenia, przyjmuje się, ze granica 90 km ponad ziemią).
Granice państwowe (z wyjątkiem granic morskich) określane są na podstawie umowy. Granice morskie na podstawie aktu wewnętrznego państwa przybrzeżnego są określane (granice są określane przez prawo morza).
3 etapy wytyczenia granicy:
1) decyzja polityczna określająca ogólny przebieg granicy państwowej (generalnie opisuje ten przebieg granicy)
2) delimitacja (szczegółowe wyznaczenie przebiegu granicy wraz z naniesieniem jej na mapę) - poprzez dwustronną komisję, w której skład wchodzą przedstawiciele obydwu państw
3) demarkacja - wytyczenie granicy w terenie poprzez umieszczenie znaków granicznych (przez komisję graniczną)
W przypadku rzek możliwe są 2 rozwiązania: 1) rzeki żeglowne to granica określana jest na podstawie głównego koryta rzeki, 2) rzeki nieżeglowne, granica przebiega po środku rzeki. mosty dzielone są po połowie.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz