Wykład - Granica powietrzna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Granica powietrzna - strona 1

Fragment notatki:

Granica powietrzna/kosmiczna w prawie międzynarodowym
Górna granica terytorium państwowego, czyli granica przestrzeni powietrznej i przestrzeni kosmicznej która znajduje się nad terytorium lądowym i morskim państwa. Nie została dotychczas określona w sposób wiążący. Każde państwo sprawuje całkowite i wyłączne zwierzchnictwo  nad swoją przestrzenią powietrzną. Statki powietrzne innych państw mają dostęp do przestrzeni powietrznej państwa tylko na podstawie zezwolenia wynikającego z umowy międzynarodowej lub jednostronnego aktu tego państwa, wydanego na mocy ustawodawstwa wewnętrznego.
Koncepcje wyznaczenia tej granicy:
- związana z problemem lotniczym - sprawowanie władztwa suwerennego nad przestrzenią powietrzną w znaczeniu geofizycznym  Teoria eteru
- pułapu aerodynamicznego - sięga tak wysoko na jaką wysokość mogą latać samoloty
- linii von Karmana - ustalenie na jakiej wysokości oddziałuje siła Keplera (przyciąganie ziemskie)
- najniższe perygeum sztucznych satelitów ziemi - wysokość na jaką mogą latać sztuczne satelity ziemi aby nie zostać przez nią przyciągnięte
- teoria efektywnego władztwa
-teoria stref powietrznych - państwo ma władztwo nad dwiem a strefami nad ziemia: przestrzeń terytorialna i strefa przyległa
--
Terytorium, które zostaje wyznaczone zgodnie z zasadą, że terytorium powietrzne to, to które znajduje się nad terytorium państwa (nad morską granicą również).
Problem wyznaczenia górnej granicy:
„Tego, którego jest ziemia, tego jest powietrze do nieba: - kiedyś
Dziś: Konwencje Paryska i Chicagowska dot. lotnictwa - państwo sprawuje władztwo suwerenne nad przestrzenią rozumianą w sensie geograficznym (teoria eteru);
Pułap aerotyczny - jak wysoko mogą latać samoloty (nie jest stabilna);
Koncepcja von Karmana - chodzi o to, aby ustalić na jakiej wysokości działa siła Keplera. Ustalono że na 83 km w górę, linia przesuwana w związku z postępem technicznym;
Koncepcja najniższego perygeum sztucznych satelitów Ziemi (jak nisko mogą latać swobodnie, aby nie zostały przyciągnięte do Ziemi). 218km - sputnik rosyjski Komisja badań kosmicznych ONZ ustaliła 90 km Teoria efektywnego władztwa:
Koncepcja stref powietrznych (państwo ma władztwo nad dwiema strefami nad Ziemią - przestrzeń terytorialna (żegluga powietrzna cywilna korzysta ze swobody) i strefa przyległa ( nawet na np. 600M, strefa bezpieczeństwa, ochronna, którą państwo posiada.
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz