Katolicyzm - geografia polityczna i gospodarcza

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 602
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Katolicyzm - geografia polityczna i gospodarcza - strona 1 Katolicyzm - geografia polityczna i gospodarcza - strona 2 Katolicyzm - geografia polityczna i gospodarcza - strona 3

Fragment notatki:


Katolicyzm Chrześcijaństwo wzięło swą nazwę od Jezusa, przez Greków nazywanego Christos („Pomazaniec”). Była to postać historyczna, o której wspomina Żydowski historyk Józef Flawiusz oraz dwaj dziejopisarze rzymscy, Tacyt i Gajusz Swetoniusz. Palestyna od roku 63 p.n.e. znajdowała się pod panowaniem Cesarstwa Rzymskiego. Chociaż jego polityka była tolerancyjna wobec Żydów, narastały wśród nich nastroje niepodległościowe. W I wieku n.e. liczono na szybkie przyjście Mesjasza zapowiedzianego przez proroków i odbudowę dawnej potęgi Izraela. Jezus narodził się w Betlejem około 5 lub 6 roku p.n.e. Był synem Józefa i Maryi (wywodzącej się z królewskiego rodu Dawida), poczęty został jednak przez Ducha Świętego. Był Synem Bożym, który przybrał ludzką postać. Swoją działalność rozpoczął w wieku około 30 lat (wg przepisów żydowskich dopiero po osiągnięciu 30 roku życia można było zostać robbim - nauczycielem). Jednak nauka Chrystusa nie zgadzała się z oczekiwaniami Żydów. Liczyli oni na zbrojne powstanie i wyzwolenie podczas gdy Jezus niósł przesłanie miłości. Swoim zachowaniem chciał przekazać ludziom wzór postępowania, pokazywał co oznacza prawdziwa wiara i wolność, a nauczał prostymi słowami zrozumiałymi dla wszystkich. Łamał tabu - miał taką samą pełną miłości postawę wobec przyjaciół jak i żołnierzy okupantów czy prostytutek. Za swoisty kodeks moralności chrześcijańskiej uznawane jest Kazanie na Górze, w którym Jezus przekazywał m.in. sposoby na osiągnięcie prawdziwego szczęścia. Jego nauki wywołały nienawiść wśród niektórych środowisk żydowskich, dlatego też między rokiem 30 a 35 n.e. został ukrzyżowany. Jednak trzy dni po śmierci zmartwychwstał i przez kolejne 40 ukazywał się żywy wielu osobom. To zwycięstwo nad śmiercią przekonało Jego uczniów w prawdziwość słów, że śmierć jest tylko przejściem do innego świata. Podstawą chrześcijaństwa jest więc wiara w zmartwychwstanie Chrystusa. Uczniowie wypełniając polecenie Jezusa rozpoczęli głoszenie jego nauk. Po śmierci Jezusa przywódcą Kościoła został św. Piotr. Był on pierwszym papieżem. Benedykt XVI jest 265 papieżem (nie licząc antypapieży). Papież stoi na czele Kurii Rzymskiej, w której skład wchodzi Sekretariat Stanu (zajmujący się sprawami publicznymi),dziesięć kongregacji papieskich (odpowiedniki ministerstw), trzy sekretariaty, trzy trybunały oraz różne papieskie urzędy i rady. Papież jest wybierany przez Święte Kolegium, czyli zbiór kardynałów. Rządy w Kościele nie odpowiadają żadnemu znanemu systemowi politycznemu. Katolicyzm jest jedyną religią, która ma własne państwo, zaś władza duchowa rozciąga się głównie na obywateli innych państw. W historii katolicyzmu można wyodrębnić trzy wielkie okresy:


(…)

… były nie tylko nowe odłamy, ale także konfrontacja ze zmieniającym się światem, z rozwojem nauki.
Mniej więcej od początku XX wieku Kościół starał się zmienić, najważniejsze zmiany przyniósł niewątpliwie sobór watykański II. Papieże zaczęli zabierać głos w sprawach społecznych. Nie mają już władzy politycznej, ale m.in. właśnie dzięki temu zwiększył się ich autorytet moralny. Nie mówią tylko w imieniu katolików…
…, nie tylko dla Żydów
Nicea, rok 325 - Bóg stał się człowiekiem poprzez Jezusa Chrystusa, który jest Synem Bożym
Konstantynopol, rok 381 - dogmat o Trójcy Świętej
Efez, rok 431 - Jezus jest Bogiem, a wiec Maryja jest Matką Boską
Chalcedon, rok 451 - Jezus jest w pełni Bogiem i człowiekiem
Nicea II, rok 787 - wolno oddawać cześć obrazom przedstawiającym świętych tylko ze względu na to, co przedstawiają, nie można czcić obrazów samych w sobie
Trydent, lata 1545-63 - po reformie protestanckiej ponowne określenie dogmatów, podkreślenie różnic między katolicyzmem a protestantyzmem; zasługi człowieka mają wpływ na jego zbawienie
Watykan, lata 1869-70 - krytyka rewolucji francuskiej, uznanie, że rozum nie wystarcza by zapewnić szczęście, ogłoszenie nieomylności papieża
Watykan II, lata 1962-65 - uwspółcześnienie Kościoła…
… jest do zbawienia koniecznie potrzebna
Ważnym elementem w Kościele są sakramenty rozumiane jako znaki łaski bożej. Wyróżnia się siedem sakramentów: chrzest, bierzmowanie, eucharystia, małżeństwo, kapłaństwo, pokuta, sakrament chorych.
Na świecie żyje około dwóch miliardów chrześcijan z czego około miliard stanowią katolicy. Jest to jednak liczba ludzi ochrzczonych, a nie praktykujących. W jedenastu krajach liczba…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz