Wykład - religie i wyznania we współczesnym świecie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 588
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - religie i wyznania we współczesnym świecie - strona 1 Wykład - religie i wyznania we współczesnym świecie - strona 2 Wykład - religie i wyznania we współczesnym świecie - strona 3

Fragment notatki:

RELIGIE I WYZNANIA WE WSPÓŁCZESNYM ŚWIECIE
1) MONOTEISTYCZNE: Islam, Chrześcijaństwo, Judaizm;
2) POLITEISTYCZNE: Hinduizm, Taoizm, Buddyzm;
3) SYNKRETYCZNE: Kaodaizm, Bahaizm, Czondokjo, Kaodaizm - 1mln wyznawców; religia powstała w 1925r. w Wietnamie; jej doktryna jest synkretycznym połączeniem taoizmu, buddyzmu, chrześcijaństwa, konfucjanizmu i kultu przodków, wiary w reinkarnację i idei ahinsy- nie wyrządzania krzywdy jakiejkolwiek istocie żywej. System organizacyjny wyznawców i duchowieństwa jest wzorowany na Kościele katolickim, włącznie z papieżem kadonistą. W koadoniźmie nie obowiązuje celibat, o godności kapłańskie mogą ubiegać się kobiety.
Bahaizm - ruch religijny wywodzący się z babizmu. Jego twórcą był Mirza Husajn Ali (1817-1892), który w 1863 uznał się za obiecanego przez Baba wysłannika bożego i przybrał imię Bahaullah. Celem bahaizmu jest stworzenie religii ogólnoświatowej, unifikującej główne wielkie religie monoteistyczne: judaizm, chrześcijaństwo i islam. Bahaizm przyjmuje istnienie Boga-twórcy i nieśmiertelnej duszy, która kontynuuje swoja ewolucję duchową po śmierci ciała. Krisznę, Buddę, Zaratusztrę, izraelskich proroków, Jezusa Chrystusa, Mahometa uznaje za bożych posłańców, stawia jednak ich objawienia niżej od bahistycznego. Odżuca kapłaństwo, ascezę, monastycyzm, ceremonie kultowe - za akt kultu uznaje każdy czyn wobec bliźniego. Występuje przeciw wszelkim postaciom fanatyzmu i wojnom. Wyznawców bahaizmu obowiązuje przestrzeganie 12 przykzań streszczających kazania wspólne wszystkim religiom. 3mln wyznawców: Indie-1mln, afryka czarna, ameryka łacińska, Izrael-Hajfa, Chicago, Kampala, Sydney, Panama, Dehli.
Czondokjo - Korea, powstała jako reakcja przeciwko buddyzmowi; 100 tyś. wyznawców- Korea Płd.
4 mld 650 tys - ludzie wyznający jakąś religię,
Bardzo trudno jest określić liczbę ludzi wyznających jakąś religię. Dlaczego?
* nie wszyscy się przyznają, do swojej wiary,
* ze względu na wielowyznaniowość.
1,5 mld - Chrześcijaństwo
1 mld - Islam
700 mln - Hinduizm
280-300 mln - Buddyzm
5% - religie animistyczne
1 mld - nie przyznaje się do żadnej religii
3) CHRZEŚCIJAŃSTWO:
a) KATOLICYZM - 850 mln
b) PRAWOSŁAWIE - 150 mln
c) PROTESTANTYZM - 400 mln
b) PRAWOSŁAWIE
W roku 1054 miał miejsce spór pomiędzy głową Kościoła w Konstantynopolu - patriarchą, a głową Kościoła w Rzymie - papieżem, co doprowadziło do zasadniczego rozłamu między dwoma Kościołami zwanego Wielką Schizmą.


(…)

… Wielką Schizmą.
Prawosławni:
* nie uznają czyśca,
* nie uznają za dogmat o niepokalanym poczęciu i wniebowstąpieniu Najświętszej Marii Panny,
* nie uznają prymatu Papieża,
* uznają 7 pierwszych soborów,
* 7 sakramentów,
* chrzest - trzykrotne zanurzenie w wodzie, potem następuje bierzmowanie,
* uznają kult ikon,
* komunia pod dwoma postaciami;
Kościół Prawosławny:
* jest autokefaliczny…
… mnichów, spośród których, już od VIw., wybierani są biskupi,
* muzyka instrumentalna jest zabroniona w liturgii, jednak chóry odgrywają w niej wielką rolę,
* w większości kościołów prawosławnych używany jest rytuał bizantyjski (najstarsze z nich
zachowały dawny język liturgiczny koine lub staro-cerkiewno-słowiański, inne używają
jezyków narodowych).
INNE KOŚCIOŁY WSCHODNIE:
b1) Kościół chaldejski
Jeden z kościołów wschodnich, organizacja wyznania chrześcijańskiego, ukształtowana formalnie w Vw. po synodzie w Seleucji (424r.). Skupia głównie Persów. Doktryną obowiązującą jest nestorianizm. Nestorianie chaldejscy w XIIw. i XIIIw. prowadzili ożywioną działalność misyjną w Turcji, Mongolii, Indiach i wśród Arabów. Wówczas sieć gmin kościoła chaldejskiego rozciągała się od Jerozolimy po Pekin. W XIVw. warunki…
…. Jest to doktryna o niezmienności wyroków Boga.
Ponadto Kalwin:
* odrzucał zwierzchnictwo Papieża,
* głosił hasło ubogiego kościoła,
* odrzucał kult świętych i obrazów,
* uznawał tylko 2 sakramenty (chrzest i komunia - pod dwoma postaciami).
c3) Anglikanizm Kościół anglikański powstał w Anglii w 1534r. na mocy Aktu supremacji, który ogłaszając Henryka VIII głową Kościoła zrywał ostateczne stosunki z katolickim…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz