Starożytne chrześcijaństwo- opracowanie

Nasza ocena:

5
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1127
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starożytne chrześcijaństwo- opracowanie - strona 1 Starożytne chrześcijaństwo- opracowanie - strona 2 Starożytne chrześcijaństwo- opracowanie - strona 3

Fragment notatki:

S t a r o ż y t n e c h r z e ś c i j a ń s t w o
Różnice między Kościołami i wspólnotami chrześcijańskimi przejawiają się również na obszarze etyki. Jednak w odniesieniu do pewnych ważnych zasad panuje wśród chrześcijan zgoda n p. żeby być uczniem Chrystusa trzeba praktykować miłość bliźniego. Kodeksem moralnym jest 10 przykazań dla wszystkich chrześcijan. Bóg ewangeliczny jest świętym, którego wolę powinniśmy wypełniać, oraz Tym który nas będzie sądził. Bóg jest Ojcem. Wspólnym elementem są pojęcia: grzechu, odkupienia, łaski i przebaczenia.
Wspólnym dziedzictwem chrześcijaństwa jest Pismo św. . Wszyscy chrześcijanie czczą Biblie, lecz szczególnym szacunkiem otaczają Nowy Testament. Dla pewnych grup chrześcijańskich równie ważne jest nieustanne aktualizowanie się Boga lub Chrystusa w nowych objawieniach, sakramencie ołtarza i w świętych przedmiotach. Dla niektórych tradycja kościelna jest równie ważna co Biblia. Wspólne niemal dla całego chrześcijaństwa są także główne święta : Boże Narodzenie , Wielkanoc , Zesłanie Ducha Świętego. Kościoły starochrześcijańskie przywiązują duże znaczenie do zasad sukcesji apostolskiej ( biskupi jako następcy apostołów).
Orientalne Kościoły narodowe skupiają ok. 25 milionów wiernych. Utrzymują one kontakty ze sobą ale nie są związane z patriarchatem Konstantynopola. Są one nazywane kościołami przedchalcedońskimi , gdyż gdyż nie chcą uznać 4 soboru powszechnego w Chalcedonie ( 451). Były on błędnie uważane za kościoły monofizyckie, ale w 1990r podpisano wspólną deklarację chrystologiczną, która oczyściła je z tego zarzutu. Uznają oni że Chrystus był w pełni człowiekiem i w pełni Bogiem. W ideologii tych kościołów brak jest wpływów filozofii greckiej ( dominującej w Bizancjum), z powodów politycznych. Mimo, iż w każdy z nich odprawia się liturgię w innym języku, wszystkie 5 kościołów stosuje obrządek bizantyjski.
Sobory Powszechne:
Nicea 325 r. - potępienie Arian; ustalenie Wielkanocy; ustalono credo
Konstantynopol 381 r. - dogmat o Trójcy Św.; uzupełnienie credo
Efez 431 r. - potępienie nestorianizmu Chalcedon 451r. - potępienie monofizytyzmu
Konstantynopol 553 r. - potwierdzenie Chalcedonu
Konstantynopol 680-81 r - potępienie monoteletyzmu
Nicea 787r. - potępienie ikonoklazmu
Nie uznają go Prawosławni :
Konstantynopol 869 -70 r - potępienie schizmy Focjusza Kościół Koptyjski w Egipcie. Liczy on ok. . 3,9 mln wiernych. W jego skład wchodzi ok. 40 diecezji ( w tym te poza granicami Egiptu; w Sudanie, Etiopii , Jerozolimie, Usa, Kanadzie, Australii i w Europie.).


(…)

… `święty'], działania liturgiczne o znaczeniu zbawczym. S. w sposób istotny kształtują życie Kościoła. W Kościele katol. i w Kościołach prawosł. sprawuje się 7 s. (Eucharystię, chrzest, bierzmowanie, sakrament święceń, małżeństwo, namaszczenie chorych oraz sakrament pokuty i pojednania), natomiast Kościoły protest. ograniczają się do sprawowania 2 s. — chrztu i Eucharystii, jako poświadczonych przez Pismo Święte, zachowując przy tym pewne obrzędy odpowiadające pozostałym s., np. konfirmacja (bierzmowanie) czy ordynacja (święcenia). S. są działaniami symbol.; nie tylko wskazują na rzeczywistość rel. o wymiarze zbawczym (łaska, zbawienie), lecz podczas ich sprawowania rzeczywistość tę przekazują człowiekowi.

… poglądy Nestoriusza ). Rozłam w XX w.: jedni stolica w Teheranie ( obecnie w USA ) , drudzy stolica w Bagdadzie.
Nauka Nestoriusza ( Chrystus to dwie osoby i dwie natury - na krzyżu umarł tylko człowiek ). Brak grzechu pierworodnego ( Teodor z Mopsuestii ) . Na czele Kościoła stoi Chrystus a na ziemi zastępuje go Patriarcha - Katolikos ( następca św. Piotra ). Pojęcia :
Credo [łac.], Wierzę, muz. symbol…
…', `istota']: teol. pojęcie używane przez pisarzy chrześc. (pod wpływem neoplatonizmu) początkowo jako równoznaczne z pojęciem istoty; od IV w. w teologii h. nazywano każdą z osób boskich Trójcy Świętej; z kolei w chrystologii funkcjonuje pojęcie unii hipostatycznej, oznaczającej zjednoczenie natur boskiej i ludzkiej w Jezusie;
ikonoklazm [gr. eikon `obraz', klásis `złamanie'], obrazoburstwo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz