Trzy koncepcje chrystologiczne

Nasza ocena:

3
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1239
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Trzy koncepcje chrystologiczne - strona 1 Trzy koncepcje chrystologiczne - strona 2 Trzy koncepcje chrystologiczne - strona 3

Fragment notatki:


Chrystologia - to teologiczna nauka o Jezusie Chrystusie. Wykształciły się 3 koncepcje chrystologiczne: 1. Chrystologia oddolna : takie patrzenie na osobę Jezusa Chrystusa gdzie najpierw dostrzegamy Go jako człowieka (syn cieśli). Takim Go też poznali apostołowie (syn człowieczy - syn Boży) ( Dz. 2,22-24 „ Mężowie izraelscy, słuchajcie tego, co mówię: Jezusa Nazarejczyka, Męża, którego posłannictwo Bóg potwierdził wam niezwykłymi czynami, cudami i znakami, jakich Bóg przez Niego dokonał wśród was, o czym sami wiecie, tego Męża, który z woli postanowienia i przewidzenia Boga został wydany, przybiliście rękami bezbożnych do krzyża i zabiliście. Lecz Bóg wskrzesił Go, zerwawszy więzy śmierci, gdyż niemożliwe było, aby ona panowała nad Nim, bo Dawid mówił o Nim.. .” Dz. 2,33 „ Wyniesiony na miejsce po prawicy Boga, otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego i zesłał Go ” Dz. 10,38-43 „ Znacie sprawę Jezusa z Nazaretu, którego Bóg namaścił Duchem Świętym i mocą. Dlatego że Bóg był z Nim, przeszedł On, dobrze czyniąc i uzdrawiając wszystkich, którzy byli pod władzą diabła. A my jesteśmy świadkami wszystkiego, co zdziałał w ziemi żydowskiej i w Jeruzalem. Jego to zabili, zawiesiwszy na drzewie. Bóg wskrzesił Go trzeciego dnia i pozwolił Mu ukazać się nie całemu ludowi, ale nam, wybranym uprzednio przez Boga na świadków, którzyśmy z Nim jedli i pili po Jego zmartwychwstaniu. On nam rozkazał ogłosić ludowi i dać świadectwo, że Bóg ustanowił Go sędzią żywych i umarłych. Wszyscy prorocy świadczą o tym, że każdy, kto w Niego wierzy, przez Jego imię otrzymuje odpuszczenie grzechów ”. ) Bóg potwierdza bóstwo Chrystusa. W historii kościoła przez jakiś czas dominowała chrystologia oddolna (Sobory Chalcedoński (431r) i Konstantynopolitański III (680 - 681) szczególnie ją akcentowały). Skrajne postrzeganie koncepcji oddolnej doprowadziło do herezji - nestorianizmu (Jezus = osoba Boża + osoba ludzka ). 2. Chrystologia odgórna : czyli chrystologia preegzystencji (Chrystus istniał przed wcieleniem jako Bóg). Punktem wyjścia jest Tajemnica Boga - Syn BOŻY (2 Osoba Trójcy Świętej) poniża się i staje człowiekiem). ( J 1,1-18 „ Na początku było Słowo, a Słowo było u Boga, i Bogiem było Słowo. Ono było na początku u Boga. Wszystko przez Nie się stało, a bez Niego nic się nie stało, [z tego], co się stało. W Nim było życie, a życie było światłością ludzi, a światłość w ciemności świeci i ciemność jej nie ogarnęła. Pojawił się człowiek posłany przez ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz