Filon z Aleksandrii

Filon z Aleksandrii

  • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
  • Historia filozofii starozytnej
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1015

Filon z Aleksandrii Jego koncepcja filozofii wynikała z fascynacji myślą grecką przy jednoczesnym...

Gradualizm-definicja

  • Uniwersytet Szczeciński
  • dr Sylwester Kowalski
  • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 1302

(z łaciny “gradus” = stopień). Systemy takie były stworzone przez: Filona z Aleksandrii, wg...

Filozofia aleksandryjska

  • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
  • mgr Ferdynand Giera
  • Filozofia poznania
Pobrań: 7
Wyświetleń: 840

żydowskiej; → Filon z Aleksandrii /JCZ!/: zawarł w swoim stanowisku syntezę greckiej filozofii i religii...