Jezus jako Mesjasz według Ewangelii św. Mateusza

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 728
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Jezus jako Mesjasz według Ewangelii św. Mateusza - strona 1

Fragment notatki:


8. Jezus jako Mesjasz wg ewangelii św Mateusza ☼ Jest to jeden z najbardziej podstawowych tematów Ewangelii Mateuszowej.☼
Mateusz - inaczej niż Marek - wykazuje, że Jezus jest Mesjaszem, przy pomocy licznych cytatów ze ST. Według niego, całe życie Jezusa jest wypełnieniem proroctw ST. Narodził się On z Dziewicy, co zapowiadał Iz. Również imię, które Bóg nakazuje Mu nadać, świadczy wyraźnie o Jego posłannictwie: Jezus - Jeszua = „Jahwe, zbaw”. Misją Jezusa jest zbawienie Jego ludu, co było misją mesjańską. Narodził się On w Betlejem, mieście Dawida. Mateusz nawiązuje do oczekiwań żydowskich i zapewnia, że Jezus swą osobą wypełnia obietnice dane Abrahamowi (o licznym potomstwie) i Dawi­dowi. Dlatego już na początku w genealo­gii wykazuje to pochodzenie: „Rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama”. W Ewangelii Mateusza poza sceną chrztu i przemienienia są jeszcze inne teksty, które wzbogacają refleksję o synostwie Bożym Jezusa. Sam Jezus mówi: „Wszystko przekazał Mi Ojciec mój. Nikt też nie zna Syna, tylko Ojciec, ani Ojca nikt nie zna, tylko Syn, i ten, komu Syn zechce objawić”. W jęz. hebr. słowo „znać” nie oznacza tylko poznania intelektualnego, ale cało­ściowe poznanie drugiej osoby. Jest ono nawet synonimem słowa „kochać”. Między Jezusem a Ojcem (= Bogiem) istnieje wielka zaży­łość.
Jezus ucisza burzę na morzu, co wywołuje u uczniów zdu­mienie i podziw. Dlatego w łodzi padają przed Nim na kolana, mó­wiąc: „Prawdziwie jesteś Synem Bożym”. Mateusz mocno podkreśla, że Jezus jest Panem żywio­łów. W tekstach ST tylko Bóg mógł uczynić podobny cud. Ludzie dopiero po upływie dłu­giego czasu zrozumieli słowa i czyny Jezusa, wskazujące na Jego zwią­zek z Bogiem. Powoli, i to dopiero w świetle zmartwych­wstania, dochodzili do przeko­nania, że między Bogiem a Jezusem istnieje szczególna zażyłość i poznanie. ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz