Życie Jezusa według Biblii

Nasza ocena:

3
Pobrań: 56
Wyświetleń: 917
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Życie Jezusa według Biblii - strona 1 Życie Jezusa według Biblii - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 7 (8.04.2008) Po genealogii następuje 5 scen zawartych w Ewangelii Dzieciństwa (o której można powiedzieć, że jest komentarzem do genealogii). W każdej scenie jest zawarty cytat refleksyjny (tekst przejęty ze Starego Testamentu, który spełnia się w życiu Jezusa) . Autor Ewangelii dokonuje nad tym tekstem refleksji teologicznej i udowadnia, że Jezus w konkretnych wydarzeniach wypełnia zapowiedzi proroków. Każdy taki cytat rozpoczyna się wprowadzeniem Mateusza, np. „W taki sposób wypełniło się słowo…”
W poczęciu Jezusa spełnia się zapowiedź proroka Izajasza (Iz 7,14) - Mt 1,22-23
W narodzeniu Jezusa wypełnia się zapowiedź Micheasza (Mi 5,1), który zapowiedział, że Mesjasz narodzi się w Betlejem - scena przybycia mędrców, Mt 2,2-6
Ucieczka do Egiptu (Oz 11,1 - proroctwo Ozeasza) - Mt 2,15
Rzeź niemowląt (Jr 31,15 - proroctwo Jeremiasza) - Mt 2,17-18
Powrót do Nazaretu (Iz 11,1) - Mt 2,23
W każdym wydarzeniu z życia Jezusa spełniają się zapowiedzi proroków. Cytaty refleksyjne pojawiają się przede wszystkim w Ewangelii Dzieciństwa, ale są też obecne i później. Ewangelista udowadnia, że Jezus wypełnia te teksty prorockie.
Mt 22, 42-54 (Problem pochodzenia Jezusa)
- jedyna w Ewangelii scena, w której Jezus prowokuje do dyskusji zadając pytanie
Jezus cytuje Ps 110,1, gdyż w tamtych czasach uważano, że w nim jest mowa o oczekiwanym Mesjaszu.
„ Rzekł (1) Pan (2) do(3) Pana (4) mego (5)”
1) Takie słowo zaczyna proroctwa
2) Słowo to odnosi się do Boga
4) Słowo to odnosi się do Mesjasza
5) Odniesienie do autora psalmu, którym jest Dawid.
Ps 110 jest psalmem mesjańskim, Bóg przemawia do Mesjasza słowami „siądź po mojej prawicy (co oznacza uczestniczenie we władzy), aż położę Twoich nieprzyjaciół pod stopy Twoje.”
Jest tu jedna nielogiczność, którą Jezus ukazuje. Dawid, który nazywa Mesjasza swoim Panem jest jednocześnie Jego ojcem. Skoro Mesjasz jest jego synem, to jak może być jego Panem?
W czasach starotestamentalnych przez szacunek, to syn mówił do ojca: „mój panie”. Rzeczą nie do pomyślenia było to, by ojciec zwrócił się tak do syna. Na podstawie tego proroctwa Jezus wykazuje, że jest kimś więcej niż Dawid. W tym miejscu dochodzimy do przesłania, że Jezus jest Synem Bożym. W Ewangelii wg św. Mateusza jest o wiele więcej tekstów niż w Ewangelii markowej, wskazujących na to, że Jezus jest Synem Boga.
Mt 14,33
Jezus ucisza burzę - w reakcji na to Apostołowie padając przed nim na twarz wyznają Go Synem Bożym.
Mt 17,1-8 (Przemienienie Jezusa; por. Mk 9,2-8)
Duże znaczenie ma opis przemienionego Jezusa, Mateusz posługuje się symbolami teologicznymi, typowo starotestamentalnymi. Korzysta on z tekstu Marka, używając symboli bardziej teologicznych, o wiele bardziej przemawiających.


(…)

… dopuszcza się świętokradztwa, bluźnierstwa zasługującego na ukamienowanie. Świątynia jednak jest jedynie znakiem obecności Bożej, Jezus zaś jest samym Synem Bożym.
Dopiero zmartwychwstanie pieczętuje wszystkie wypowiedzi o tym, że Jezus jest Synem Bożym.
Mateusz ukazuje to wszystko na sposób apologetyczny. Broni on godności mesjańskiej i boskiej Jezusa.
Jezus jako nowy Mojżesz
Mateusz nigdzie nie nazywa…
….
- radykalizacja przepisów
- uwewnętrznienie (interioryzacja) Prawa, które nie obowiązuje jedynie na zewnątrz, ale i w sercu.

... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz