Ewangelie synoptyczne

note /search

Dzieje Palestyny od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1785

DZIEJE PALESTYNY OD 40 r. przed Chr. do 44 r. po Chr. a. Herod Wielki b. Prokuratorzy rzymscy. c. Obowiązki i przywileje Żydów Antypater został ustanowiony rządcą w Palestynie. Miał on żonę imieniem Kipros i 2 synów: Fazalea i Heroda. Antypater szukał sposobności by przejąć samodzielną władzę....

Ewangelie synoptyczne - notatki z wykładów

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1463

Ewangelie synoptyczne (notatki z wykładów) Wykład 1 (19.02.2008) „Ewangelie synoptyczne dzisiaj”, ks. Józef Kudasiewicz (cz. III, Jedna Ewangelia w potrójnej formie, s. 153-273) Zagadnienia związane z introdukcją (autor, adresaci, czas powstania…) „Wstęp do Ewangelii synoptycznych”, ks. bp Stan...

Ewangelie synoptyczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 252
Wyświetleń: 1435

Wykład 2 (26.02.2008) Ewangelie synoptyczne gr. „synopsomai” (czas przyszły od słowa „synorao”) „orao” - widzę, patrzę „opsomai” - będę patrzył, będę widział „syn” - z „synopsomai” - będę ogarniał wzrokiem (jednym okiem), patrzeć wspó...

Ewangelia według świętego Marka - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 602
Wyświetleń: 2730

Wykład 3 (04.03.2008) Ewangelia św. Marka - konkretna księga napisana przez św. Marka Ewangelia według św. Marka - sposób mówienia Ojców Kościoła, zwracających uwagę na to, że Ewangelia jest jedna. Kim był Marek? pochodzenie żydowskie, jego matką była Maria (Dz 12,12) prawdopodobnie Wieczern...

Oczekiwania mesjańskie w Izraelu

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 973

Wykład 4 (11.03.2008) Oczekiwania mesjańskie w Izraelu. Punktem wyjścia tych oczekiwań jest panowanie króla Dawida, króla bardzo religijnego, cieszącego się błogosławieństwem Boga. Dawid postanowił wybudować Bogu dom. (2Sm 7). Spodobało...

Syn Boży - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1365

Wykład 5 (18.03.2008) Syn Boży W Egipcie był to zwrot używany wyłącznie w odniesieniu do królów (synów boga Słońce - Re), których uważano za synów naturalnych. Tytuł ten był fundamentem autorytetu króla i jego nietykalności. U Sumerów i Babilo...

Ewangelia świętego Mateusza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 238
Wyświetleń: 1421

Wykład 6 (1.04.2008) Ewangelia według świętego Mateusza 1) Autor Od II wieku Ojcowie Kościoła przypisują pierwszą ewangelię w kanonie apostołowi Mateuszowi. Mateusz - celnik, który ma imię Lewi, Jezus powołał go jako jednego z pierwszych. Jego ...

Życie Jezusa według Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 924

Wykład 7 (8.04.2008) Po genealogii następuje 5 scen zawartych w Ewangelii Dzieciństwa (o której można powiedzieć, że jest komentarzem do genealogii). W każdej scenie jest zawarty cytat refleksyjny (tekst przejęty ze Starego Testamentu, który spełnia się w życiu Jezusa) . Autor Ewangelii dokonuje ...

Ewangelia świętego Mateusza - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1428

Wykład 8 (22.04.2008) Udoskonaleniu podlegają prawo kultu i czystości rytualnej. W centrum jest dobro człowieka a nie wypełnianie litery Prawa. Mt 12,1-8 (Łuskanie kłosów w szabat) Tu Jezus pokazuje, że ważniejszym jest dobro człowieka. Zdanie,...

Eklezjologia w Ewangelii wg św. Mateusza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1330

Wykład 9 (29.04.2008) Eklezjologia w Ewangelii wg św. Mateusza cd. Wybór Dwunastu Wśród Dwunastu główną rolę spełnia św. Piotr (Mateusz od początku nazywa go tym imieniem urzędowym), któ...