Ewangelie synoptyczne - strona 2

note /search

Ewangeilia św. Łukasza - opracowanie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 140
Wyświetleń: 952

Wykład 10 (6.05.2008) Ewangelia Łukasza Struktura geograficzna - Galilea (początki działalności) - Jerozolima Łukasz opiera się na Ewangelii Marka Ewangelia Dzieciństwa Łk 1-2 - znamienna, charakterystyczna Działalność w Galilei Łk 3,1-9,50...

Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889

Wykład 11 (13.05.2008) Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia Chrzest od Jezusa wyróżnia się bardziej intensywną działalnością Ducha Świętego. Maryja poczęła mocą Ducha Świętego - podkreśla to Mt i Łk. Łk - Duch Święty umacniał w dz...

Jezus w Ewangelii św. Łukasza

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 861

Wykład 12 (20.05.2008) Zaufanie Bogu owocuje interwencją Bożą. Zło fizyczne nie jest największym złem. O wiele większym złem jest zło duchowe - grzech. I w przypadku grzechu tylko Bóg może dać wybawienie, tylko On odpuszcza grzechy. Zbawienie jest wybawieniem od grzechu. Jezus w Ewangelii wg św...

Jezus jako posłany przez Boga

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1148

Wykład 13 (27.05.2008) Jezus jako posłany przez Boga, aby nieść ludziom objawienie i Słowo Boże. (Łk 4) Nie jest przypadkiem, że Jezus na początku swej publicznej działalności czyta Iz 61, bo tym sposobem pokazuje, że tekst ST znajduje wypełnienie w Jego osobie. Początek działalności - wraz ze ...

Dzieje Palestyny - od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 420

DZIEJE PALESTYNY OD 40 r. przed Chr. do 44 r. po Chr. a. Herod Wielki b. Prokuratorzy rzymscy. c. Obowiązki i przywileje Żydów Antypater został ustanowiony rządcą w Palestynie. Miał on żonę imieniem Kipros i 2 synów: Fazalea i Heroda. Antypater szukał sposobności by przejąć samodzielną władzę....

Status Żydów pod panowaniem rzymskim

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 595

OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE ŻYDÓW = ICH STATUS POD PANOWANIEM RZYMSKIM - musieli przysięgać wierność cesarzowi - płacić podatki (wysokość podatku w zależności od liczby osób - stąd spisy ludności). Ściągane były przez prokonsula. Były 2 rodzaj...

Kwestia synoptyczna od oświecenia do połowy XX wieku

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

KWESTIA SYNOPTYCZNA OD OŚWIECENIA DO POŁOWY XX W. Poszukiwania wyjaśnień faktu, że pierwsze trzy Ewangelie mają wiele wspólnego, ale zachodzą też między nimi znaczne różnice, określa się mianem kwestii synoptycznej. Trudność wytłumaczenia tego faktu stwarza problem synoptyczny. Wzajemny stosunek ...

Ewangelie symptotyczne - wykład

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1337

Hipoteza Ewangelii pierwotnej ( Urevangeliumshypothese ) Wysunął ją G.E. Lessing. Pokrewieństwo Ewangelii synoptycz­nych tłumaczył on tym, że pochodzą one od jednej, zagubionej, aramejskiej Ewangelii, a mianowicie od wspomnianej przez św. Hieronima Ewangelii Nazarejczyków. Różnice między Ewangel...

Syntetyczne ujęcie głównych tez Formgeschichte

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 588

Syntetyczne ujęcie głównych tez Formgeschichte Twierdzenia szkoły historii form można w zasadzie sprowadzić do czterech głównych tez. l. Ewangelie są kompozycjami złożonymi z mniejszych jednostek literackich, które w różny sposób były klasyfikowane i nazywane. W stadium przedliterackim, a więc p...

Redaktionsgeschichte, czyli metoda historii redakcji

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 777

Redaktionsgeschichte ,czyli metoda historii redakcji. Pod koniec lat pięćdziesiątych XX w. powstaje nowa metoda i kierunek badań biblijnych, który jest reakcją na mankamenty Form­geschichte; nie zastępuje tamtej metody, lecz ją uzupełnia. Redaktions­geschichte, w odróżnieniu od poprzedniej, jest ...