Ewangeilia św. Łukasza - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangeilia św. Łukasza - opracowanie - strona 1 Ewangeilia św. Łukasza - opracowanie - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 10 (6.05.2008) Ewangelia Łukasza
Struktura geograficzna - Galilea (początki działalności)
- Jerozolima
Łukasz opiera się na Ewangelii Marka
Ewangelia Dzieciństwa Łk 1-2 - znamienna, charakterystyczna
Działalność w Galilei Łk 3,1-9,50
Podróż do Jerozolimy (Jeruzalem) Łk 9,51-19,28
„Gdy dopełniały się dni Jego wzięcia (z tego świata) udał się do Jerozolimy.”
Łukasz już sygnalizuje koniec, śmierć Jezusa. Marek i Mateusz poświęcają temu tylko 1 rozdział. Łukasz - aż 10. W tej części znajdują się najpiękniejsze przypowieści.
Działalność Jezusa w Jeruzalem Łk 19,29-24,50
Ad. 1) Ewangelia Dzieciństwa
Mateusz pisze z perspektywy Józefa. Łukasz zaś z punktu widzenia Maryi - żony Józefa. Nie ma nawet jednej wspólnej sceny, nie powtarza się nawet jedno zdanie.
Łukasz nie zna dobrze topografii Palestyny. Czasem widać tą nieznajomość. Pielgrzymka do Jerozolimy: istota chrześcijaństwa, podróż do domu Ojca.
Teologia -teologia historii zbawienia
Łukasz jawi nam się jako historyk, jego Ewangelia to dobre dzieło historyczne.
Prolog - wzór dzieł helleńskich (przedstawienie, bibliografia)
- źródłem jego wiadomości są naoczni świadkowie
- metoda naukowa - zanim zaczął pisać, zbadał na podstawie osobistych wywiadów.
- życie Jezusa po kolei - ale oddzielnie, nie chronologicznie
- kolejność doktrynalna - schemat teologiczny na podstawie którego przedstawia działalność Jezusa Chrystusa.
Cel Bezpośrednim adresatem Ewangelii jest dostojny Teofil. `Dostojny' - jest to więc postać szlachecka, pochodząca z arystokracji.
*Teofil:
Theos - Bóg
Filos - przyjaciel
Część osób mówi, że chodzi o chrześcijanina, czyli przyjaciela, który czytając Ewangelię jest bliżej Boga. Druga część uważa Teofila za postać historyczną.
Główny cel Ewangelii:
”abyś się mógł przekonać o całkowitej pewności nauk, których ci udzielono.”(w. 4)
Może Łukasz szuka patronatu; chce zaświadczyć o szlachetności Ewangelii.
Teofil jest chrześcijaninem, chce ugruntować wiedzę i wiarę.
Łukasz stara się wydarzenia z życia Jezusa i Apostołów umieścić na tle historii powszechnej (cesarstwa Rzymskiego).
Jedyną historyczną postacią jest Piłat (prefekt Judei w latach 26-36).
Na podstawie Ewangelii Mateusza wiemy, kiedy się urodził - za panowania króla Heroda.
Łk 3,1 „Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara(…)”


(…)

….
W centrum dziejów jest Jezus Chrystus. Całe stare dzieje - dzieje narodu wybranego, cały Stary Testament zmierza do Jezusa. Sam Jezus mówi uczniom co znaczy ST, gdzie wszystko do Niego zmierza. Zbawienie dokonuje się przez Chrystusa.
Łukasz był uczniem św. Pawła, a więc świadkiem rozwoju Kościoła w Cesarstwie Rzymskim. Stwierdza, że Apostołowie kontynuują dzieło zbawienia. Jezus przekazuje misję głoszenia Ewangelii Apostołom. Łukasz mówi, że dzieło zbawienia nie kończy się wraz ze śmiercią Chrystusa.
Dzieje Apostolskie zaczynają się dokładnie w tym samym miejscu, gdzie kończy się Ewangelia.
EWANGELIA - jedno dzieło zbawcze:
I Księga - działalność, życie, nauczanie Jezusa - Ewangelia wg św. Łukasza
II Księga - działalność, życie, nauczanie Apostołów - Dzieje Apostolskie
*Jan Chrzciciel należy do Starego…
… na tle historii powszechnej (cesarstwa Rzymskiego).
Jedyną historyczną postacią jest Piłat (prefekt Judei w latach 26-36).
Na podstawie Ewangelii Mateusza wiemy, kiedy się urodził - za panowania króla Heroda.
Łk 3,1 „Było to w piętnastym roku rządów Tyberiusza Cezara(…)”
Żadna z Ewangelii nie opisuje Jezusa - Jego wzrostu, koloru oczu, włosów itd. Jego wygląd możemy jedynie poznać na podst. Całunu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz