Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 889
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia - strona 1 Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 11 (13.05.2008) Ewangelia Łukasza - teologia historii Zbawienia Chrzest od Jezusa wyróżnia się bardziej intensywną działalnością Ducha Świętego. Maryja poczęła mocą Ducha Świętego - podkreśla to Mt i Łk. Łk - Duch Święty umacniał w dzieciństwie Jana Chrzciciela. Duch Święty zstępuje na Jezusa podczas chrztu - tu też zaczyna się działalność publiczna Jezusa. Zstąpienie to jest namaszczeniem Jezusa.
Mesjasz = namaszczony
Król i kapłani byli namaszczani przez uczonych.
Dz 10, 38 Bóg namaścił (Go) Duchem Świętym i mocą.
Łk 4, 18 Duch Pański spoczywa na Mnie, ponieważ Mnie namaścił i posłał Mnie.
Od chwili chrztu Duch Święty nieustannie działa w Jezusie.
W Dz - Apostołowie zostają namaszczeni Duchem Świętym, wszystko, co czyni Kościół, czyni mocą Ducha Świętego. Duch zapewnia prawdziwość nauki Jezusa i Kościoła (charakter nieomylności).
Łk koncentruje się na jemu znanych czasach, nie ma u niego prawie wcale mowy o rzeczach ostatecznych.
Należy być gotowym na przyjście Boga.
Eschatologia zrealizowana i indywidualna
Już teraz człowiek który uwierzył w Jezusa osiąga zbawienie.
Często pojawiają się słowa: `dziś', `teraz' Łk 17, 20-21 Zapytany przez faryzeuszów, kiedy przyjdzie królestwo Boże, odpowiedział im: «Królestwo Boże nie przyjdzie dostrzegalnie; i nie powiedzą: "Oto tu jest" albo: "Tam". Oto bowiem królestwo Boże pośród was jest». Łk 19, 9 Na to Jezus rzekł do niego: «Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama. Albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło». Łk 23,42-43 I dodał: «Jezu, wspomnij na mnie, gdy przyjdziesz do swego królestwa». Jezus mu odpowiedział: «Zaprawdę, powiadam ci: Dziś będziesz ze mną w raju». Zbawienie dokonuje się już dziś. Eschatologia Łukasza to eschatologia indywidualna. Nazwę tę stworzyli teolodzy, dla odróżnienia od Mt 25. Jezus sądzi na podstawie dobrych uczynków - sąd powszechny na podstawie miłości.
Sąd u Łukasza nad każdym człowiekiem dokonuje się w chwili jego śmierci. Łk 16, 19-31 Bogacz i ubogi Łazarz
Po sądzie nie można zmienić już swojej sytuacji. Jezus zbawia każdego indywidualnie, po imieniu. Śmierć jest spotkaniem z Jezusem zbawiającym.
Mowa eschatologiczna ma rysy historyczne. Łk 21, 20 Skoro zaś ujrzycie Jeruzalem otoczone przez wojska, wtedy wiedzcie, że jego spustoszenie jest bliskie. Łukasz pisze o tym, jak o wydarzeniu historycznym.
Pisze o właściwiej postawie moralnej uczniów, która ma trwać, dopóki Jezus nie powróci.


(…)

… ma nowe interpretacje mowy Jezusa i zwraca uwagę, że Kościół ma do spełnienia bardzo różne misje, które nie wiadomo jak długo będą trwać.
Jezus Zbawicielem
Tylko u Łukasza występują te terminy:
Soter - Zbawiciel
Soteria - zbawienie
Łukasz używa ich w cytatach, aluzjach ze Starego Testamentu, nawiązuje więc do teologii starotestamentalnej. W ST tytuł `Zbawiciel' to wyłączny tytuł Boga.
Czasownik `sodzo…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz