Dzieje Palestyny - od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e.

Nasza ocena:

3
Wyświetleń: 420
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Dzieje Palestyny - od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e. - strona 1 Dzieje Palestyny - od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e. - strona 2 Dzieje Palestyny - od 40r. p.n.e. do 44 r.n.e. - strona 3

Fragment notatki:


DZIEJE PALESTYNY OD 40 r. przed Chr. do 44 r. po Chr. a. Herod Wielki
b. Prokuratorzy rzymscy. c. Obowiązki i przywileje Żydów
Antypater został ustanowiony rządcą w Palestynie. Miał on żonę imieniem Kipros i 2 synów: Fazalea i Heroda.
Antypater szukał sposobności by przejąć samodzielną władzę. Sposobność się nadarzyła, gdy Cezar (członek „ triumwiratu ” z 60 r. wraz z Pompejuszem i Krasusem) otrzymał w zarząd Galię, z tym, że najpierw musiał ją zdobyć. Gdy mu to się udało zyskał na znaczeniu. Wyruszył na wojnę z Pompejuszem, ten ucieka do Egiptu gdzie ginie na rozkaz króle Egipskiego.
Cezar wmieszał się w spór dynastyczny o władzę między rodzeństwo: Ptolemeusza XIII i Kleopatrę. Cezar opowiedział się za Kleopatrą. Wybuchło powstanie ludności. Antypater zmusił Heroda by ten wysłał Żydów do walki za Cezarem. Dzięki temu Cezar wygrał i mógł obsadzić na tronie Kleopatrę. Odtąd Cezar prowadził przyjazną politykę z Żydami. Herodowi nadał tytuł „ Etnarchy ”, Antypatrowi obywatelstwo rzymskie, a z jego synów uczynił namiestników prowincji Rzymskich: Fazael- Galilei, Herod (miał wtedy 25 lat)­Judei. Herod zawsze starał się umacniać swoją pozycję (podlizywał się - pochlebstwa, pieniądze)
Cezar został zamordowany w Senacie przez Brutusa i Kasjusza. Po Cezarze władze przejął Kasjusz. Herod podlizywaniem się do niego umocnił swoją pozycję. W 43BC - 2 „triumwirat” - Oktawian, Lepidus i Antoniusz. W 42 r bitwa pod Filippi. Wygrywają, Brutus i Kasjusz odebrali sobie życie.
Herod podlizuje się tym razem Antoniuszowi.
W Rzymie ciągłe walki o władzę. Wykorzystali ta sytuacje Partowie atakując Syrię (prowincja rzymska). W porozumienie z Partami wszedł Antygon (syn Arystobula II, któremu Pompejusz nie udzielił pomocy - poparł jego brata Hirkana II (to był spór dynastyczny o władzę).
Herod zbiegł do Masady (twierdza na zach od Jez. Asfaltowego) i tam umieścił swoją rodzinę i skarby, sam udał się do Rzymu.
Tu zaś Antygon (syn Arystobula) przejął władze królewską i kapłańską. Na to Hirkan (brat Arystobula, z którym toczył spór o władzę i pokonał go dzięki pomocy Pompejusza, (który wziął sobie Arystobula za jeńca i prowadził go w pochodzie tryumfalnym) wuj Antygona, był w trudnej sytuacji, bo Antygon mógł się zemścić za ojca. Więc Hirkan upadł na kolana przed Antygonem, a ten odgryzł mu uszy by nie mógł pełnić funkcji arcykapłańskiej.
Antygon, jako zwolennik Partów, czyli zdrajca - zostaje ścięty.
Herod płynął do Rzymu statkiem jesienią- statek się rozbił, ale Herod się uratował. Antoniusz (władca) wzruszony przygodami Heroda mianował go królem Judei, choć Herod nie ubiegał się o to, był zaskoczony. Sejm nadał Herodowi tytuł „

(…)

… prokurator - Koponiusz. A którymś z kolei był Poncjusz Piłat (26-36 po Chrystusie). Poncjusz Piłat był okrutny z natury, zuchwały , pyszny, rabował kraj, łamał przepisy religijne Żydów. Zabił Samarytan, którzy zgromadzili się na górze Garizim wokół pseudo-mesjasza. Piłat miał się z tego wytłumaczyć Tyberiuszowi, ale ten umiera, a Piłat znika ze sceny politycznej, nie wiadomo co z nim było dalej.
c…
… między Antoniuszem (władcą), a Oktawianem (jeden z 2 triumwiratu). Oktawian wygrywa, Antoniusz i Kleopatra zabijają się. Herod tym razem zdobywa łaski Oktawiana.
Herod był IDUMEJCZYKIEM - a nie Żydem, gardził nimi, choć ich odczuć religijnych nigdy nie ranił (nigdy nie wszedł na dziedziniec Żydów, monety nie zawierały istot żywych). Zyskał w oczach Żydów, gdy odbudował świątynię w Jerozolimie. Jednakże budował…
… Herod pozostawił królestwo (kilkakrotnie zmieniał testament):
1 Archealaosowi- Judei, Samarii i Idumei
2 Antypasowi (właściwe Herod Antypas)- Galileę i Pereę
3 Filipowi - Pn. Palestynę od Galilei
W tym czasie powstają rozruchy, jest powstanie w Jerozolimie, a potem w Judei i Perge (czas paschy)- krwawo tłumione przez Kwintyliusza (Warusa).
Ces. August musiał ten testament zaakceptować. Do Rzymu…
… Aleksandrze, oddalając swoją żonę. Żył bardzo wystawnie, nakładał bardzo duże podatki. Doniesiono o tym cesarzowi i został
pozbawiony godności i zesłany na wygnanie (6 r. po Chr). Jego ziemie dostał legat z Syrii.
Herod Antypas - w ewangeliach zwany jest po prostu HERODEM. Był potocznie nazywany królem, choć był tetrarchą. Mieszkał w Sefforis, potem wybudował nowa stolicę w stylu helleńskim (na zach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz