Status Żydów pod panowaniem rzymskim

Nasza ocena:

3
Pobrań: 21
Wyświetleń: 574
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Status Żydów pod panowaniem rzymskim - strona 1 Status Żydów pod panowaniem rzymskim - strona 2

Fragment notatki:


OBOWIĄZKI I PRZYWILEJE ŻYDÓW = ICH STATUS POD PANOWANIEM RZYMSKIM - musieli przysięgać wierność cesarzowi
- płacić podatki (wysokość podatku w zależności od liczby osób - stąd spisy ludności). Ściągane były przez prokonsula. Były 2 rodzaje podatków:
1) osobisty 2) z ziemi
- nakładano cło (wjazdy do miast, przejazdy przez mosty i drogi). Celnicy sami nakładali ceny, przez to były nadużycia, dlatego nienawidzono ich (służyli obcemu władcy). Żydzi nawet jałmużny od nich nie przyjmowali, z obawy, że pochodzi z rabunku
- były monety rzymskie
- wojska rzymskie
- pozwalano na wyznawanie religii
Poza ściąganiem pieniędzy nie ingerowano zbytnio w wewnętrzną budowę kraju. Nie musieli
oddawać boskiej czci cesarzowi
byli zwolnieni z wojska
w szabat nie wolno było ich wzywać do wojska
nie można było rozwijać sztandarów (były z wizerunkiem cezara) można było zabić cudzoziemca wchodzącego na dalszy dziedziniec świątyni
mogli zbierać pieniądze na świątynię
amnestia z okazji święta Paschy (rzecz prawdopodobna, choć nie potwierdzona)
Dekapol i miasta hellenistyczne na wsch. od Jordanu (z wyjątkiem Scytopolis): zobowiązane do płacenia podatków
cieszyły się autonomią zależąc bezpośrednio od legata Syrii
uznały Pompejusza za wybawcę i dostały od niego szereg przywilejów
Jezus kilkakrotnie przebywał w tych miastach, a za Nim idące tłumy, Tu uzdrowił głuchoniemego.
LUDNOŚĆ PALESTYNY l) Żydzi
2) Samarytanie
Po śmierci Salomona podział państwa na 2 części - pn. Izrael i pd. Judeę. Izrael został podbity przez Asyryjczyków. Wysiedlili Izraelitów, wymieszali ze sobą. Przez to i wymieszanie religijne nastąpiło.
Judea do czasów podbicia przez Babilończyków przetrwali (oni też przesiedlali). Babilończycy zaś zostali podbici przez Persów.
538 prz. Chr. - Akt Tolerancyjny - mogą Żydzi wracać do Judei i mogą odbudować Świątynię. Samarytanie (z pn.) chcieli dołączyć się do budowy, ale pozwolili im (Żydzi) pod warunkiem, że oddadzą swoje cudzoziemskie żony. Nie zrobili tego - rozłam. Na górze Garizim Samarytanie wybudowali swoją świątynię. Zapanowała nienawiść między nimi.
3) Ludność zhellenizowana mówiąca po grecku ( Dekapol )
4) Rzymianie
STRONNICTWA POLITYCZNE I RELIGIJNE 1 ) Herodianie- ludzie związani z Herodem i jego synami
2) Zeloci- ( zelotes (gr.)- człowiek gorliwy w zachowywaniu, obronie prawa, uwolnieniu kraju od obcych wpływów)
3) Faryzeusze- z hasidim wywodzili się, przyłączyli się do machabeuszy. Wierzyli w życie pozagrobowe, zmartwychwstanie ciał, istnienie aniołów, Bożą opatrzność. Dążyli do ustroju teokratycznego = król - pomazaniec Boży. Ludzi nie należących do nich uważali za nieczystych, bo nie przestrzegali prawa tak jak oni, nazwali ich

(…)

… codziennego.
5) Saduceusze- pojawili się za czasów machabejskich
-kapłani
-arystokracja
Wierzyli w to, co podaje Tora (Pięcioksiąg). Odrzucali zmartwychwstanie ciał, jedynie uznawali przebywanie duchów w Szeolu, odrzucali wiarę w anioły.
Ich największy rozkwit w czasach Jana Hirkana (135-104 przed Chr) Zarzucano im brak pobożności. Potem znikają ze sceny ludzi ważnych.
6) Esseńczycy- wierzenia zbliżone…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz