Ewangelie synoptyczne - strona 3

Magisterium Kościoła o genezie i interpetacji Ewangelii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 581

Wypowiedzi Magisterium Kościoła na temat genezy i interpretacji Ewangelii W historii często bywało, że głoszone błędy były dla Urzędu Nauczycielskiego Kościoła okazją do jasnego i precyzyjnego wyjaśnienia nauki Kościoła na temat jakiejś prawdy wiary. Twierdzenia Formgeschichte były impulsem do za...

Rozróżnienie okresów tworzenia się Ewangelii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 518

ROZRÓŻNIENIE TRZECH OKRESÓW TWORZENIA SIĘ EWANGELII Instrukcja O historycznej prawdzie Ewangelii wyraźnie rozróżnia trzy okresy przekazywania wiadomości o życiu i nauce Jezusa Chrystusa. Prześledźmy najważniejsze stwierdzenia dotyczące tych trzech okresów. a) Okres pierwszy to-ziemskie życie Jezu...

Interpretacja Biblii w Kościele

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 693

OCENA METOD I PODEJŚĆ W BADANIU BIBLII W DOKUMENCIE PAPIESKIEJ KOMISJI BIBLIJNEJ INTERPRETACJA BIBLII W KOŚCIELE Z okazji setnej rocznicy encykliki papieża Leona XIII Pro­videntissimus Deus ( 18 XI 1893) i pięćdziesiątej rocznicy encykliki Piusa XII Divino afflante Spiritu (30 IX 1943) w dniu 23 ...

Kontekstualne podejścia do Biblii

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 644

Kontekstualne podejścia do Biblii Kontekstualne podejścia do Biblii (E) uwzględniają sytuację czytel­ników jako dalszy „kontekst” interpretowanych tekstów. Najpierw Papieska Komisja Biblijna omawia podejście do Biblii odwołujące się do teologii wyzwolenia ( approache liberalionisle ). Nie określ...

Ewangelie synoptyczne - wykład - Znaczenie świeckie

 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
 • ks. dr hab. Franciszek Mickiewicz
 • Ewangelie synoptyczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1022

Małgorzata Kaczmarek (malkaczmarek@gmail.com) Ewangelie synoptyczne (notatki z wykładów) Wykład 1 (19.02.2008) „Ewangelie synoptyczne dzisiaj”, ks. Józef Kudasiewicz (cz. III, Jedna Ewangelia w potrójnej formie, s. 153-273) Zagadnienia związane z introdukcją (autor, adresaci, czas powstania…) „W...