Ewangelie synoptyczne - notatki z wykładów

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 1393
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelie synoptyczne - notatki z wykładów - strona 1 Ewangelie synoptyczne - notatki z wykładów - strona 2

Fragment notatki:


Ewangelie synoptyczne (notatki z wykładów) Wykład 1 (19.02.2008) „Ewangelie synoptyczne dzisiaj”, ks. Józef Kudasiewicz (cz. III, Jedna Ewangelia w potrójnej formie, s. 153-273)
Zagadnienia związane z introdukcją (autor, adresaci, czas powstania…)
„Wstęp do Ewangelii synoptycznych”, ks. bp Stanisław Gądecki
Znaczenie terminu EWANGELIA
gr. euangelion
eu - dobry, dobrze
angello - głoszę
angellos - głosiciel, zwiastun
Dobra Nowina, Dobra Wiadomość
- najczęściej to słowo funkcjonowało w l. mn. - ewangelia (r. nijaki, l. mn.) Znaczenie świeckie Słowo to mogło oznaczać także nagrodę za dobrą nowinę.
Miało ono bardzo doniosłe znaczenie, np. wiadomość, którą przynosi posłaniec królowi po zwycięskiej bitwie itp.
W Piśmie świętym, w Starym Testamencie słowo to pada tylko kilka razy
Iz 61,1 nn
Księgę tę uważa się za Protoewangelię (w Iz jest najwięcej zapowiedzi Chrystusa).
Prorok żyjący pod koniec niewoli zapowiada wyzwolenie, Dobrą Nowiną, którą on głosi jest odzyskanie wolności.
Znaczenie tego terminu w ewangeliach, w nauczaniu Jezusa Jezus na początku swojej działalności czyta ten fragment dotyczący posłannictwa proroka z Iz i odnosi go do siebie samego (Łk 4,18-20).
Jezus głosił Ewangelię o Królestwie Bożym
Mt - „katechizm o Królestwie Bożym”
Jezus nie głosi siebie (jeśli już mówi o sobie, to zawsze w odniesieniu do Ojca)
Znaczenie słowa `ewangelia' w nauczaniu Apostołów Apostołowie głoszą Ewangelię o Jezusie jako Panu, Mesjaszu, Zbawicielu, Synu Bożym.
Jako że byli oni naocznymi świadkami Jezusa, mają w Kościele nieomylny autorytet.
Zmartwychwstanie, które głoszą jest fundamentem wiary Kościoła. *w całej teologii Ewangelii chrystologia jest najważniejsza.
Konkretne dzieła, jakie stworzyli Marek, Mateusz, Łukasz i Jan Mk 1,1 („Początek Ewangelii o Jezusie Chrystusie, Synu Bożym”)
Jako pierwsza powstała Ewangelia wg św. Marka. Stworzył on nowy gatunek literacki, który nazywa się ewangelią. Ewangelie nie są kroniką życia Jezusa, nie są to powieści ani dzieła historyczne, nie są biografią życia Jezusa. Ewangelie są spisanym świadectwem o życiu, działalności i nauczaniu Jezusa. Świadek mówi o tym, co widział, słyszał, czego dotykały jego ręce (zob. 1J 1,1nn) Świadectwo - nigdy z drugiej ręki - to musi być osobiste doświadczenie czegoś. Świadectwo zatem zawsze ma wymiar subiektywny.


(…)

… życia Jezusa.
Ewangelie są spisanym świadectwem o życiu, działalności i nauczaniu Jezusa. Świadek mówi o tym, co widział, słyszał, czego dotykały jego ręce (zob. 1J 1,1nn)
Świadectwo - nigdy z drugiej ręki - to musi być osobiste doświadczenie czegoś. Świadectwo zatem zawsze ma wymiar subiektywny.
Podczas głoszenia zarówno Izajaszowi, Jezusowi, Apostołom oraz Ewangelistom towarzyszy Duch Święty. Każdemu…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz