Ewangelia według świętego Marka - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 140
Wyświetleń: 2317
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelia według świętego Marka - opracowanie - strona 1 Ewangelia według świętego Marka - opracowanie - strona 2 Ewangelia według świętego Marka - opracowanie - strona 3

Fragment notatki:


Wykład 3 (04.03.2008) Ewangelia św. Marka - konkretna księga napisana przez św. Marka
Ewangelia według św. Marka - sposób mówienia Ojców Kościoła, zwracających uwagę na to, że Ewangelia jest jedna.
Kim był Marek? pochodzenie żydowskie, jego matką była Maria (Dz 12,12)
prawdopodobnie Wieczernik był domem Marii i Marka, jej syna (Marek dość szczegółowo opisuje Wieczernik - „sala duża, usłana…”, por. Mk 14,15)
w domu Marka chrześcijanie spotykali się na modlitwie
Marek - nagi młodzieniec z ewangelii (zob. Mk 14,51-52)
uczeń Pawła, Piotra.
Jak pisze św. Justyn Marek przekazuje wspomnienia św. Piotra, co potwierdza sama treść markowej ewangelii (np. Mk 2,1-2 - Kafarnaum, dom Piotra). Może dziwić jedynie to, że Marek umieszcza tak wiele niepochlebnych zdań pod adresem Piotra (m.in. zaparcie się Piotra, upomnienie Jezusa przez Piotra).
Wskazuje to na wielką szczerość Piotra.
Ewangelia markowa pokazuje uczniów najbardziej realistycznie, co także wskazuje na jej wiarygodność.
Marek wyraźnie pokazuje, że Piotr wśród Apostołów jest postacią główną.
Adresaci Ewangelii wg św. Marka adresatami są chrześcijanie pochodzenia rzymskiego (na co wskazują łacińskie słowa, aramejskie słowa Jezusa przetłumaczone na język grecki, np. „thalitha kum” - oznacza to, że adresaci nie znają języka aramejskiego, nie są więc żydami)
Marek pisząc o tradycji żydowskiej szczegółowo ją wyjaśnia, znaczy to, że pisze do ludzi nie znających tych zwyczajów.
*ewangelia markowa - wspomnienia św. Piotra spisane na prośbę braci w Rzymie (wg Justyna) - pokrywa się to ze świadectwem tego, że Piotr w ostatnich latach swojego życia przebywa w Rzymie.
Data powstania ok. roku 67 (data śmierci Piotra), choć niektórzy mówią, że Ewangelia ta została spisana jeszcze za życia Apostoła, inni zaś, że zaraz po jego śmierci. W większości jednak egzegeci umieszczają powstanie Mk ok. roku 65. *Zakończenie Mk składa się z dwóch części
Mk 16, 1-8
Mk 16, 9-20
Wersję pierwotną kończył werset 8 („Nikomu też nic nie powiedziały, bo się bały.”)
W wiekach następnych (IV/V) chrześcijanie zobaczyli, że tak ewangelia kończyć się nie może. Dodali więc zdania następne. Styl Mk 16, 9-20 jest inny niż całego dzieła literackiego.
Struktura Ewangelii wg św. Marka dwie różne struktury Ewangelii (nakładające się na siebie)
- teologiczna
- geograficzna
Struktura geograficzna Centrum działalności Jezusa - Kafarnaum, dom Piotra


(…)

… Chrzciciela
Mk 1, 14-7,23
Działalność Jezusa w Galilei
Mk 7, 24-9,50
Jezus wychodzi do okolicznych ludów pogańskich (Syria, Fenicja, Iturea, Dekapol - przy czym nie naucza tam, a raczej się ukrywa)
Mk 10
Podróż Jezusa do Jerozolimy (podróż na święto Paschy), wędrówka wzdłuż Jordanu (droga do Jerycha)
Mk 11-13
Wjazd do Jerozolimy i działalność Jezusa w Jerozolimie
Mk 14,1-16,8
Ostatnia Wieczerza, Modlitwa…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz