Ewangelia św. Marka - opracowanie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 35
Wyświetleń: 959
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelia św. Marka - opracowanie - strona 1

Fragment notatki:


4. Adresaci, czas powstania i struktura literacka ewangelii Mk. Marek pisał swoją Ewangelię do pogan. Niekiedy cytuje autentyczne słowa Jezusa po aramejsku, ale natychmiast tłumaczy je na jęz. gr., co świadczy o tym, że jego czytelnicy nie mogli być Żydami.
Wyjaśnia także zwyczaje żydowskie, które dla samych Żydów były oczywiste i święte. Mniej niż inni synoptycy cytuje ST, który poganom nic nie mówił, i pomija zdania, które były dla nich niezro­zumiałe. Bardzo podkreśla w swej Ewangelii powołanie pogan do Królestwa Bożego, stąd też jest wiele wypowiedzi pochlebnych pod ich adre­sem: drugie rozmnożenie chleba ma miejsce w Dekapolu, a więc w krainie pogańskiej, i jest uczynione dla pogan, Marek akcentuje wiarę pogan­ki. Kiedy została napisana? Św. Ireneusz podaje, że „po śmierci Piotra i Pawła”, zaś według trady­cji Piotr umarł w 67 r.
Czas powstania Ewangelii będziemy umieszczać na lata 64-68. Kiedy Marek pisał swoje dzieło, nie istniał jeszcze schemat ciągłego opisu życia i działalności Jezusa. Nikt przed Markiem nie podjął się skomponowania z elementów ciągłego opisu życia Jezusa. Marek jako pierwszy „stworzył gatunek literacki Ewangelii”. Struktura literacka Ewangelii św. Marka Ewangelia ta nie jest przypadkowym zlepkiem cudów i pouczeń. Widać w niej dość wyraźną strukturę. Są 2 typy struktury, które porządkują Mk.
Struktura geograficzna - ma na względzie przede wszystkim miejsca nauczania Jezusa i na ich podstawie porządkuje całą Jego działalność. Wspom­nienia św. Piotra uporzą­dkował on według tych ram geograficznych. Inni ewangeliści, piszący później, przejęli od niego ten ogólny sche­mat, choć cały materiał porządkowali według odmiennej myśli teologicznej.
Stru­ktura teologiczna - o podziale decydują kluczowe słowa i wydarzenia posiadające wyraźne znaczenie teologiczne. W takim ujęciu każda z części ma za zadanie odpowiedzieć na pytanie:, Kim jest Jezus . Nurtowało ono pierwszych chrze­ścijan.
W tej strukturze Ew. Mk. dzieli się na dwie części, a każda z nich zaczyna się i kończy podobnie. Na ich początku jest mowa o głosie z nieba, który objawia Jezusa jako Syna Bożego, zaś na ich końcu jest wyznanie wiary w Jezusa jako Mesjasza i Syna Bożego. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz