Ewangelia świętego Mateusza - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1421
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Ewangelia świętego Mateusza - wykład - strona 1 Ewangelia świętego Mateusza - wykład - strona 2

Fragment notatki:


Wykład 8 (22.04.2008) Udoskonaleniu podlegają prawo kultu i czystości rytualnej. W centrum jest dobro człowieka a nie wypełnianie litery Prawa.
Mt 12,1-8 (Łuskanie kłosów w szabat)
Tu Jezus pokazuje, że ważniejszym jest dobro człowieka. Zdanie, które pojawia się tylko u Mt „Oto powiadam wam: tu jest coś większego niż świątynia”. W tym okresie określono pierwotne czynności (jest ich 39).
40 oznacza doskonałość w sensie przestrzennym. Wiek pokolenia liczono w liczbie 40, idealni królowie i sędziowie sprawują swój urząd 40 lat. Sędzia niedoskonały - 20. Jezus po zmartwychwstaniu przebywa z uczniami 40 dni.
Apostołowie w 3 miejscach łamią szabat. Jezus zwraca uwagę, że to jedynie ludzkie tradycje. W centrum wszystkich Praw są 2 najważniejsze.
Mt 22, 36 - 40
«Nauczycielu, które przykazanie w Prawie jest największe?». On mu odpowiedział: «Będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. To jest największe i pierwsze przykazanie. Drugie podobne jest do niego: Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego.  Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe Prawo i Prorocy».
Miłość Boga stoi wyżej niż miłość bliźniego. Miłość samego siebie jest wzorem miłości bliźniego - nie można troszczyć się o innych nie kochając siebie. Oddanie życia za drugiego człowieka jest szczytem miłości.
Tą samą zasadę wypowiada Jezus w Mt 7, 12
Wszystko więc, co byście chcieli, żeby wam ludzie czynili, i wy im czyńcie!
Tę zasadę znano również w pogańskim świecie.
Eklezjologia Mateusza gr. ekklesia - zwołanie
en + kaleo = przywołać, zwołać, zawołać, wezwać
hbr. qáhál -zgromadzenie, zwołanie Boże (liturgiczne).
Słowo ekklesia występuje tylko w Ewangelii wg św. Mateusza i to 2 razy.
Mateusz zwraca dużo uwagi kształtowaniu się Kościoła.
Od samego początku Jezus wchodzi w konflikt z badaczami Prawa, uczonymi w Piśmie. Oni chodzą za Nim, podsłuchują, szukają Jego potknięć. To oni wchodzą w dyskusje z Jezusem, by go pochwycić na słowie.
Konflikt Jezusa z saduceuszami - dochodzi do niego pod koniec życia Jezusa. Dyskusje dotyczą przestrzegania Prawa Mojżeszowego w sprawowaniu ofiary, czystości gorszącego postępowania Jezusa.
Jezus jada z celnikami i grzesznikami, przebywa z tymi, których zepchnięto na margines społeczny.
Jezus pragnie pokazać, że Bóg chce zbawienia wszystkich, że szczególnie pragnie nawrócenia grzeszników.
Budzi to zgorszenie w oczach faryzeuszy, którzy szukają pretekstu, by zgładzić i ośmieszyć Jezusa. Jezus nie przyjmuje biernie ich ataków, pokazuje ich obłudę i dwulicowość, że litery Prawa stoją dla nich ponad dobrem człowieka.


(…)

…, by zgładzić i ośmieszyć Jezusa. Jezus nie przyjmuje biernie ich ataków, pokazuje ich obłudę i dwulicowość, że litery Prawa stoją dla nich ponad dobrem człowieka.
Konflikt Jezusa z Faryzeuszami i saduceuszami narasta. Punkt kulminacyjny - podczas pobytu w Jerozolimie.
Mt 23
Mt 21,33-45 (przypowieść o przewrotnych rolnikach)
- zapowiedź sądu: Królestwo Boże będzie wam zabrane, a dane narodowi, który wyda…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz